Show simple item record

dc.contributor.authorİşler, Cafer Tayer
dc.contributor.authorAltuğ, Muhammed Enes
dc.date.accessioned2019-07-16T15:54:22Z
dc.date.available2019-07-16T15:54:22Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1017-8422
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRVNU9EQTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1753
dc.description.abstractOlgu sunumu materyalini Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalına getirilen 40 günlük, 300 gram ağırlığında İskenderun Güvercini oluşturdu. Anamnezde; deformitenin yumurtadan çıkan sekiz yavrudan sadece birinde görüldüğü, diğerlerinin normal olduğu öğrenildi. Klinik muayenede; genel durumu iyi olmasına rağmen ayakta duramadığı, radyolojik muayenede; sol bacak normal iken sağ bacakta doğuştan tibial angulasyon deformitesi ile birlikte laterale 85 derece torsiyon, ayak ve bacağın laterale deviasyonu saptandı. Deforme bacaktaki kalça, diz ve tarsal eklemin aynı düzlemde bulunmadığı, genu ve coxa-femoral eklem oryantasyonunun bozulduğu belirlendi. Anestezi indüksiyonu intramusküler 60 mg/kg-1 ketamie HCl ile gerçekleştirildi. Trakea entübe edildi. Anestezinin devamlılığı %30 oksijen ve %2-5 end-tidal sevoflurane konsantrasyonda sürdürüldü. Deformasyon osteotomiyi takiben modifiye external fixation ile düzeltildi. Olgunun klinik, anestezi ve operatif aşamalarının sunulmasının pratiğe katkısı olacağı düşünüldü.en_US
dc.description.abstractThe material of this case report has created a Iskenderun Pigeon with 40-day-old and 300-gram-weigh brought to the Department of Surgery, Faculty of Veterinary Medicine, Mustafa Kemal University. In history; deformity is seen in only one hatched eight puppies, the others learned to be normal. In clinical examination; the general condition was good, although it was not standing. In radiological examination; the left leg was normal, but in the right leg, there was congenital angulation deformity characterized by the torsion (85) to lateral of the tibia, and also lateral deviation of the foot and the leg. The hip, knee and tarsal joints of the affected leg were not on the same plane, and also the orientation of the genu and the coxa-femoral joints were impaired. Anaesthesia induction was performed with intramuscularly 60 mg/kg-1 ketamine HCl. Trachea was intubated. Anaesthesia maintenance was continued at the in 30% oxygen and end-tidal sevoflurane concentration between 2% and 5%. Deformation corrected of the modified of external fixation with following the tibial osteotomy. We thought that the evaluation of the stages of clinical, anaesthesia and operative of the case report will be contributed to practice.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.titleBir İskenderun güvercininde görülen konjenital angulasyon deformite olgusunun osteotomi ve modifiye external fixation yöntemiyle rekonstrüksiyonuen_US
dc.title.alternativeReconstruction of congenital angular deformity case encountered in an Iskenderun pigeon with osteotomy and modified external fixation techniqueen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage105en_US
dc.identifier.endpage107en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record