Show simple item record

dc.contributor.authorÖzşahin, Emre
dc.date.accessioned2019-07-16T15:54:27Z
dc.date.available2019-07-16T15:54:27Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprMk1EazFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1781
dc.description.abstractKıbrıs, Akdeniz’in en büyük üçüncü büyük adası olup, çeşitli doğal afetlerle karşı karşıyadır. Bu afetler nedeniyle son 20-30 yılda ortalama 2685 kişi etkilenirken, ekonomik olarak 14.340 milyon dolar zarar yaşanmıştır. Bu afetler içerisinde ise en büyük ekonomik zararı fırtınalar meydana getirmiştir. Yıllık ortalama 0.10 olarak yaşanan fırtınalardan çeşitli yıllarda 40 kişi etkilenirken, 10 milyon dolar ekonomik zarar yaşanmıştır. Bu çalışmada Kıbrıs’taki ülke ekonomilerine çok ciddi manada zarar veren fırtınalar, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yöntem ve tekniklerinden yararlanılarak meydana getirebileceği risk kapsamında analiz edilecektir. Acaba Kıbrıs adasında fırtına riskinin boyutları nasıldır? Adadaki hangi alanlar risk altındadır? Bu risk hangi yerleşmeleri en fazla etkileyecektir? Bu kapsamda yapılması gerekenler nelerdir? şeklindeki araştırma sorularına yanıtlar aranacaktır. Çalışmada değişik ölçeklerde ve farklı kaynaklardan elde edilen faktör haritalarından yararlanılmıştır. Bu haritalardan elde edilen jeoloji, jeomorfoloji, eğim, bakı, yağış, akarsuya uzaklık, yeraltı suyu, toprak ve arazi kullanım özelliklerine ait veriler koşullara bağlı ağırlıklı çakıştırma yöntemi ile birleştirilerek, taşkın risk alanları belirlenmiş ve haritalanmıştır. Çalışmanın zarar analizi sonuçlarına göre Kıbrıs’ta, geçmiş yıllarda yaşanmış, günümüz ve gelecekte yaşanabilecek fırtına değerleri geleceğe doğru 24.514.7 oranında artmaktadır. Fırtına risk analizi sonucuna göre ise adanın % 51.19’unun risk altında, % 27.51’ininde risk altında olmadığı anlaşılmıştır. Adada en riskli alanlar Lefkoşa yerleşim merkezi çevresidir. Riskin en az olduğu alanlar ise Girne ve Limasol çevreleri ile Trodos Dağları civarıdır. Bu kapsamda öncelikli olarak multidisipliner bir bilim anlayışıyla daha kapsamlı planlamaların yapılması ve halkın konu hakkında bilinçlendirilmesi gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractCyprus is the third biggest island in the Mediterranean and it faces various natural disasters. Approximately 2685 individuals have been affected by these disasters in the last 20-30 years and economic damage amounts to 14.340 million dollars. The biggest economic damage among the disasters has been caused by storms. The storms which average an annual 0.10 have affected 40 individuals in different years and caused damage of 10 million dollars. The study aims to analyze the storms that have seriously damaged the country economy in Cyprus by the help of Geographical Information Systems (GIS) in the framework of the risks they may create. The study seeks answers to questions such as “What are the dimensions of the risk in the island of Cyprus? Which regions are under risk in the island? Which settlements are affected from this risk the most? What needs to be done in this respect?”. The study makes use of various scales and factor maps obtained from different sources. Data regarding geology, geo-morphology, slope, exposure rainfall, distance to rivers, underground water and land and soil use characteristics obtained from these factor maps are connected with condition dependent overlay method to identify and map risk areas. Damage analysis results of the study shows that storm values from the past to future possible storms have increased at a rate of 24.514.7 in favor of future storms. Results of storm risk analysis points out that 51.19% of the island is under risk and 27.51% of the island is free from storm risk. The riskiest areas are the settlement of Nicosia and its environs. The least risk is seen in Kyrenia and Limassol and Trodos Mountain areas. It is necessary to make more comprehensive plans with a multidisciplinary scientific approach and create awareness in the public regarding the issue.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDansen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectMatematiksel Metotlaren_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectBiyotıpen_US
dc.subjectEtiken_US
dc.subjectBilgien_US
dc.subjectBelge Yönetimien_US
dc.subjectBritanya Adaları Edebiyatıen_US
dc.subjectNüfus İstatistikleri Bilimien_US
dc.subjectŞiiren_US
dc.subjectAile Çalışmalarıen_US
dc.subjectPsikolojiUygulamalıen_US
dc.subjectFolkloren_US
dc.subjectDavranış Bilimlerien_US
dc.subjectYöneylemen_US
dc.subjectAraştırma ve Yönetim Bilimien_US
dc.subjectBeslenme ve Diyetetiken_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectDil ve Dil Bilimen_US
dc.subjectOrtaçağ ve Rönesans Çalışmalarıen_US
dc.subjectKriminoloji ve Ceza Bilimien_US
dc.subjectAmerikan Edebiyatıen_US
dc.subjectEdebi Teori ve Eleştirien_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectSosyalen_US
dc.subjectİşen_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectEdebiyat (Romantizm)en_US
dc.subjectEtnik Çalışmalaren_US
dc.subjectMantıken_US
dc.subjectTiyatroen_US
dc.subjectPlanlama ve Gelişimen_US
dc.subjectAsya Çalışmalarıen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectDeneyselen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectBilimsel Disiplinleren_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectKliniken_US
dc.subjectKültürel Çalışmalaren_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectDil Bilimen_US
dc.subjectÇevre Çalışmalarıen_US
dc.subjectOtelciliken_US
dc.subjectKonaklamaen_US
dc.subjectSpor ve Turizmen_US
dc.subjectFilmen_US
dc.subjectRadyoen_US
dc.subjectTelevizyonen_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectÖzelen_US
dc.subjectPsikolojisien_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectKadın Araştırmalarıen_US
dc.subjectAfrikaen_US
dc.subjectAvustralyaen_US
dc.subjectKanada Edebiyatıen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.subjectHalkla İlişkileren_US
dc.subjectErgonomien_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectKlasikleren_US
dc.subjectSosyal Akımlaren_US
dc.subjectMüziken_US
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.subjectFiziki Coğrafyaen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectPsikanalizen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectBiyolojiken_US
dc.subjectSağlık Politikaları ve Hizmetlerien_US
dc.subjectKentsel Çalışmalaren_US
dc.subjectAlmanen_US
dc.subjectFlemenken_US
dc.subjectİskandinav Edebiyatıen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectAntropolojien_US
dc.subjectEndüstriyel İlişkiler ve İşgücüen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.subjectArkeolojien_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subjectSlav Edebiyatıen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectBeşeri Bilimleren_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectBilim Felsefesi ve Tarihien_US
dc.subjectSosyal Çalışmaen_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.subjectAlan Çalışmalarıen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectPsikolojisien_US
dc.subjectGelişimen_US
dc.subjectEdebi İncelemeleren_US
dc.subjectMadde Bağımlılığıen_US
dc.titleCBS kullanılarak Kıbrıs'ta fırtına riski duyarlılık analizien_US
dc.title.alternativeStorm risk sensitivitiy analysis in Cyprus using gisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue4 ben_US
dc.identifier.startpage2627en_US
dc.identifier.endpage2642en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record