Show simple item record

dc.contributor.authorGüler, Metin
dc.date.accessioned2019-07-16T15:54:29Z
dc.date.available2019-07-16T15:54:29Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprMU9UTTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1790
dc.description.abstractTürkiye Türkçesi ağızları üzerine yaklaşık 150 yıldır araştırma ve inceleme yapılmaktadır. 1940’tan günümüze yerli araştırıcıların ilgisini çeken bu çalışmalar, akademik seviyede son 40 yılda daha da hız kazanmıştır. İl ve ilçe ağızlarıyla ilgili Türkiye üniversitelerinde lisansüstü seviyede birçok çalışma yapılmıştır. Özellikle metin derlemesi esasına dayanan bu araştırmalar ülkemizde başladığı günden bugüne hız kesmeden ve artarak devam etmiştir. Bu çalışmada, Türkiye sınırları içindeki il ve ilçe ağızlarının lisansüstü seviyede tamamlanma durumu ele alınmıştır. Bunu yaparken Türkiye Türkçesi ağızları üzerine çalışacak olan araştırıcılara daha somut veriler sunmak amaçlanmıştır. Bu amaçla, hangi il ve ilçelerle ilgili lisansüstü seviyede ağız çalışması yapıldığı hangileriyle ilgili yapılmadığı sıralanmış, sonrasında hangi ilin kaç ilçesinin ağız çalışmasının tamamlandığı tablolar halinde verilmiştir. Son olarak Prof. Dr. Leyla Karahan’ın Anadolu Ağızları sınıflandırmasına göre ağız çalışmalarının tamamlanma durumu tablolaştırılmıştır. Ekim 2012’ye kadar üniversitelerimizde yapılan lisansüstü çalışmaları sınıflandırdığımız bu çalışmanın verileri Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ve Doç. Dr. Ercan Alkaya tarafından hazırlanan Türkiye Türkçesi Ağızları Bibliyografyası ile YÖK Ulusal Tez Merkezi tez tarama sayfasından alınmıştır. Değerlendirme sonucunda Türkiye sınırları içerisinde bulunan yerleşim yerleri (il- ilçe) üzerine birçok ağız araştırması yapılmasına rağmen 19 ilimizle ilgili ülkemizde herhangi bir ağız çalışmasının yapılmadığı görülmüştür. Ülke sınırlarımız içerisinde bulunan 852 ilçeden ise 135’inin ağız araştırmasının tamamlandığı tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractResearch and analysis work over the Turkey Turkish dialects has been conducted for about 150 years. Having attaracted the local researchers since 1940, these studies have increasingly gained momentum in academic level for the last 40 years. Accordingly, a number of studies in academic level related to provincial and district dialects have been conducted in universities in Turkey. These studies particularly based on collecting texts have been increasingly carried out unintermittently since they were started in our country. Discussed in this study, is the status of completion of the provincial and the district dialects in academic level in Turkey. Aimed herewith is to provide concrete data for those who are interested in studying Turkey Turkish dialects. To this end, a list is included to determine any provinces and districts for which dialects were studied on graduate level and or vice versa. Also included are tables showing the districts and provinces where such studies have been completed. Finally, the completed dialect studies were tabulated according to the Anatolia dialects classification by Professor Leyla Karahan. Data fort his study listing the graduate studies in over universities upto October 2012, were taken from the Bibliography of Turkey Turkish Dialects by Professor Tuncer Gülensoy and Associate Professor Ercan Alkaya, in addition to the thesis search page of The National Thesis Center of the Council for Hıgher Educatıon (YOK). It was found out at the end of the assesment that no studies have been made on dialects of nineteen provinces despite the fact that there have been a number of such studies on the dialects of a good many dwellings including cities and towns within the borders. Accordingly, it was determined that dialect studies for 135 out of 852 towns in Turkey have been completed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDansen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectMatematiksel Metotlaren_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectBiyotıpen_US
dc.subjectEtiken_US
dc.subjectBilgien_US
dc.subjectBelge Yönetimien_US
dc.subjectBritanya Adaları Edebiyatıen_US
dc.subjectNüfus İstatistikleri Bilimien_US
dc.subjectŞiiren_US
dc.subjectAile Çalışmalarıen_US
dc.subjectPsikolojiUygulamalıen_US
dc.subjectFolkloren_US
dc.subjectDavranış Bilimlerien_US
dc.subjectYöneylemen_US
dc.subjectAraştırma ve Yönetim Bilimien_US
dc.subjectBeslenme ve Diyetetiken_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectDil ve Dil Bilimen_US
dc.subjectOrtaçağ ve Rönesans Çalışmalarıen_US
dc.subjectKriminoloji ve Ceza Bilimien_US
dc.subjectAmerikan Edebiyatıen_US
dc.subjectEdebi Teori ve Eleştirien_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectSosyalen_US
dc.subjectİşen_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectEdebiyat (Romantizm)en_US
dc.subjectEtnik Çalışmalaren_US
dc.subjectMantıken_US
dc.subjectTiyatroen_US
dc.subjectPlanlama ve Gelişimen_US
dc.subjectAsya Çalışmalarıen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectDeneyselen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectBilimsel Disiplinleren_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectKliniken_US
dc.subjectKültürel Çalışmalaren_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectDil Bilimen_US
dc.subjectÇevre Çalışmalarıen_US
dc.subjectOtelciliken_US
dc.subjectKonaklamaen_US
dc.subjectSpor ve Turizmen_US
dc.subjectFilmen_US
dc.subjectRadyoen_US
dc.subjectTelevizyonen_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectÖzelen_US
dc.subjectPsikolojisien_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectKadın Araştırmalarıen_US
dc.subjectAfrikaen_US
dc.subjectAvustralyaen_US
dc.subjectKanada Edebiyatıen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.subjectHalkla İlişkileren_US
dc.subjectErgonomien_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectKlasikleren_US
dc.subjectSosyal Akımlaren_US
dc.subjectMüziken_US
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.subjectFiziki Coğrafyaen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectPsikanalizen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectBiyolojiken_US
dc.subjectSağlık Politikaları ve Hizmetlerien_US
dc.subjectKentsel Çalışmalaren_US
dc.subjectAlmanen_US
dc.subjectFlemenken_US
dc.subjectİskandinav Edebiyatıen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectAntropolojien_US
dc.subjectEndüstriyel İlişkiler ve İşgücüen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.subjectArkeolojien_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subjectSlav Edebiyatıen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectBeşeri Bilimleren_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectBilim Felsefesi ve Tarihien_US
dc.subjectSosyal Çalışmaen_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.subjectAlan Çalışmalarıen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectPsikolojisien_US
dc.subjectGelişimen_US
dc.subjectEdebi İncelemeleren_US
dc.subjectMadde Bağımlılığıen_US
dc.titleTürkiye'deki il ve ilçe ağızları üzerine yapılan lisansüstü çalışmalarla ilgili bir değerlendirmeen_US
dc.title.alternativeAn assessment on graduate studies carried out in Turkey on provincial as well as distirct dialectsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue4 ben_US
dc.identifier.startpage1835en_US
dc.identifier.endpage1861en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record