Show simple item record

dc.contributor.authorÖzen, İbrahim
dc.date.accessioned2019-07-16T15:54:30Z
dc.date.available2019-07-16T15:54:30Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprMk1EWTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1794
dc.description.abstractTürk kültür ve eğitim hayatında etkili bir kişilik olarak ön plana çıkan Hasan Âli Yücel, öğretmenlik yaptığı yıllarda ve sonrasında edebiyatla yakından ilişkili olmuştur. Bu manada, Yücel’in yazdığı şiir kitapları, klasik eserlerin Türkçeye çevrilmesinde gösterdiği etkin rol ve edebiyat ile ilgili yazdığı kitaplar bu ilişkiyi gösterir niteliktedir. Yücel, edebiyatla ilgili yazdığı kitaplarda hem edebiyat tarihi hem de Türk edebiyatı tarihini besleyici eserler kaleme almıştır. Edebiyat biliminin bir alt dalı olan edebiyat tarihi, bir milletin edebiyatını edebî eserlerinden yola çıkarak inceleyen disiplindir. Türk edebiyatında, edebiyat tarihi çalışmalarını ilmî ve bilimsel bir zemin üzerine kuran Fuad Köprülü’nün benimsediği sosyolojik metot, edebiyat tarihi araştırmacıları tarafından kabul görmüştür. Hasan Âli Yücel’in edebiyat tarihi ile ilgili görüşleri de Fuad Köprülü’nün düşünceleri çerçevesinde şekillenmiştir. Edebiyat tarihini medeniyet tarihinin bir parçası olarak gören Köprülü gibi Hasan Âli Yücel de edebiyatı toplum hayatının bir parçası olarak görmüş, Türk edebiyatını Türk kültürü ve tarihiyle bir arada düşünmüştür. Türk edebiyatı ile ilgili değerlendirmelerini ve tespitlerini de bu düşünceler çerçevesinde yapmıştır. Bu çalışmada, ilk olarak Yücel’in Türk edebiyat tarihine, Türk edebiyatının tasnifine yönelik görüşleri ve edebiyat tarihçilerine yüklediği görevler ele alınmıştır. Sonrasında, Yücel’in edebiyat tarihçiliğiyle ilgili görüşlerinin “Türk Edebiyatı Nümûneleri”, “Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış” ve “Edebiyat Tarihimizden” adlı eserlerindeki uygulanışı ve bu eserlerde uyguladığı metotlar incelenmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Türk Edebiyatı, Hasan Âli Yücel, Edebiyat Tarihçiliği, İncelemeen_US
dc.description.abstractHasan Âli Yücel, who stands out as an effective character in Turkish culture and education life, was closely related to literature while he was a teacher and afterwards. In this sense, his poetry books, the active role that he played in translating classical works to Turkish and his books about literature shows this relationship. Among his literature related books there are feeder works to both literature history and Turkish literature history. Literature history is a sub-branch of literature science and it is a discipline which studies a nation’s literature considering its literary works. In Turkish literature, sociological method of Fuad Köprülü, who builds upon his literature history works on a scientific ground, was accepted by literature history researchers. Hasan Âli Yücel’s views about literature history are also shaped around the views of Fuad Köprülü. Like Köprülü, who sees literature history as a part of history of civilization, Hasan Âli Yücel sees literature as a part of society and considered Turkish literature together with both Turkish culture and history. He made his assessments and findings about Turkish literature within the framework of these considerations. In this study, firstly Yücel’s views about Turkish literature history and classification of Turkish literature then his imposed tasks to literature historians are discussed. After that, application of his views about literature historiography and the methods that he applied on his works called “Türk Edebiyatı Nümûneleri”, “Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış” and “Edebiyat Tarihimizden” have been tried to examine.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDansen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectMatematiksel Metotlaren_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectBiyotıpen_US
dc.subjectEtiken_US
dc.subjectBilgien_US
dc.subjectBelge Yönetimien_US
dc.subjectBritanya Adaları Edebiyatıen_US
dc.subjectNüfus İstatistikleri Bilimien_US
dc.subjectŞiiren_US
dc.subjectAile Çalışmalarıen_US
dc.subjectPsikolojiUygulamalıen_US
dc.subjectFolkloren_US
dc.subjectDavranış Bilimlerien_US
dc.subjectYöneylemen_US
dc.subjectAraştırma ve Yönetim Bilimien_US
dc.subjectBeslenme ve Diyetetiken_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectDil ve Dil Bilimen_US
dc.subjectOrtaçağ ve Rönesans Çalışmalarıen_US
dc.subjectKriminoloji ve Ceza Bilimien_US
dc.subjectAmerikan Edebiyatıen_US
dc.subjectEdebi Teori ve Eleştirien_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectSosyalen_US
dc.subjectİşen_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectEdebiyat (Romantizm)en_US
dc.subjectEtnik Çalışmalaren_US
dc.subjectMantıken_US
dc.subjectTiyatroen_US
dc.subjectPlanlama ve Gelişimen_US
dc.subjectAsya Çalışmalarıen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectDeneyselen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectBilimsel Disiplinleren_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectKliniken_US
dc.subjectKültürel Çalışmalaren_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectDil Bilimen_US
dc.subjectÇevre Çalışmalarıen_US
dc.subjectOtelciliken_US
dc.subjectKonaklamaen_US
dc.subjectSpor ve Turizmen_US
dc.subjectFilmen_US
dc.subjectRadyoen_US
dc.subjectTelevizyonen_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectÖzelen_US
dc.subjectPsikolojisien_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectKadın Araştırmalarıen_US
dc.subjectAfrikaen_US
dc.subjectAvustralyaen_US
dc.subjectKanada Edebiyatıen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.subjectHalkla İlişkileren_US
dc.subjectErgonomien_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectKlasikleren_US
dc.subjectSosyal Akımlaren_US
dc.subjectMüziken_US
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.subjectFiziki Coğrafyaen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectPsikanalizen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectBiyolojiken_US
dc.subjectSağlık Politikaları ve Hizmetlerien_US
dc.subjectKentsel Çalışmalaren_US
dc.subjectAlmanen_US
dc.subjectFlemenken_US
dc.subjectİskandinav Edebiyatıen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectAntropolojien_US
dc.subjectEndüstriyel İlişkiler ve İşgücüen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.subjectArkeolojien_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subjectSlav Edebiyatıen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectBeşeri Bilimleren_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectBilim Felsefesi ve Tarihien_US
dc.subjectSosyal Çalışmaen_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.subjectAlan Çalışmalarıen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectPsikolojisien_US
dc.subjectGelişimen_US
dc.subjectEdebi İncelemeleren_US
dc.subjectMadde Bağımlılığıen_US
dc.titleHasan Ali Yücel'in edebiyat tarihçiliğien_US
dc.title.alternativeWorks about literary history by Hasan Ali Yucelen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue4 ben_US
dc.identifier.startpage2521en_US
dc.identifier.endpage2532en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record