Show simple item record

dc.contributor.authorKanber, Rıza
dc.contributor.authorÖnder, Sermet
dc.contributor.authorÜnlü, Mustafa
dc.contributor.authorTekin, Servet
dc.contributor.authorSezen, Semih Metin
dc.contributor.authorDiker, Kenan
dc.date.accessioned2019-07-16T15:54:32Z
dc.date.available2019-07-16T15:54:32Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1300-011x
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJMU16VTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1806
dc.description.abstractAbstract: In this study, the water saving and conservation potential of various furrow irrigation management techniques for irrigated cotton were compared. Conventional every-furrow irrigation with open-end furrows (EFO) and blockedend furrows (EFB), and alternate every-other-furrow management with open-end furrows (AFO) and blocked-end furrows (AFB), were considered. Considerable seasonal water savings were obtained with AFO and AFB fl ows, on average from 717 mm to 906 mm, respectively, when compared to EFO. Alternate furrows showed the ability to reduce tailwater runoff considerably. When compared with EFO, water use was reduced by 9063 m3 ha–1 (60%) using AFB and 7167 m3 ha–1 (48%) using AFO, with decreases in yield of 765 kg ha–1 (27%) and 492 kg ha–1 (17%), respectively. Similarly, average water use effi ciencies were 0.36 kg m–3 for AFB and 0.31 kg m–3 for AFO, compared to 0.20 kg m–3 for EFO. Results showed the possibility of applying alternate-fl ow furrow management techniques for water conservation in cotton irrigation. Additionally, the alternate furrow method could also be considered as a defi cit irrigation approach in the Harran Plain.en_US
dc.description.abstractÖzet: Bu çalışmada, pamuk tarımında, su artırımı ve korunumu ile ilişkili olarak, farklı karık işletim biçimleri karşılaştırılmıştır. Geleneksel sürekli karıklarlarla ardışık karıklar, serbest drenajlı (SKSD, AKSD) ve gölendirmeli (SKG, AKG) olarak, ele alınmıştır. Sürekli karık yöntemine göre, ardışık karıklardan ortalama 717-906 mm mevsimlik su artırımı sağlanmıştır. Ardışık karık sulama tekniklerinin, yüzey akış kayıplarını önemli ölçüde azalttığı saptanmıştır. Ucu açık karıkla (serbest drenajlı) karşılaştırıldığında, su kullanımı, sırasıyla, AKG tekniğinde 9063 m3 ha–1 (% 60), AKSD’de ise 7167 m3 ha–1 (% 48); verim, anılan tekniklerde sırasıyla, 765 kg ha–1 (% 27) ve 492 kg ha–1 (% 17) azalmıştır. Aynı şekilde, su kullanım randımanı, AKG’de 0.36 kg m–3 ve AKSD’de 0.31 kg m–3, SKSD’de ise 0.20 kg m–3 olarak elde edilmiştir. Sonuçlar, pamuk sulamasında su artırımı için ardışık karık yönteminin kullanılabileceğini göstermiştir. Ayrıca, ardışık karık yönteminin Harran Ovası’nda bir kısıntılı sulama yaklaşımı olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrman Mühendisliğien_US
dc.titleDifferent furrow management techniques for cotton production and water conservation in Harran Plain, Şanlıurfaen_US
dc.title.alternativeŞanlıurfa Harran Ovası’nda pamuk üretimi ve su artırımı için farklı karık işletim tekniklerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Agriculture and Forestryen_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume36en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage77en_US
dc.identifier.endpage94en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record