Show simple item record

dc.contributor.authorKurt, Cemal
dc.contributor.authorYaman, Mehmet
dc.date.accessioned2019-07-16T15:54:44Z
dc.date.available2019-07-16T15:54:44Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1017-8422
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRNd09UYzBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1869
dc.description.abstractBu çalışma ile 2004 yılı Haziran-Ekim ayları arasında Adana’nın 8 ilçesinden (Merkez-Yüreğir, Kozan, Feke, Saimbeyli, Aladağ, Pozantı, Karaisalı ve Ceyhan) rastgele seçilen farklı yaş gruplarındaki 120 erkek ve 100 dişi olmak üzere toplam 220 atta serolojik (cELISA) ve mikroskobik yöntemlerle Babesia equi ve B. caballi’nin teşhisi ve bu türleri nakleden vektör kene türlerinin tespiti amaçlanmıştır. Çalışmanın materyalini atların kulak uçlarından ve vena jugularislerinden elde edilen kan örneklerinden hazırlanan froti ve serumlar oluşturmuştur. Sahada hazırlanan sürme kan frotileri metil alkolle tespit edildikten sonra Giemsa ile boyanmış ve mikroskopta B. equi ve B. caballi yönünden incelenmiştir. Ancak incelenen frotilerin hiçbirisinde B. equi ve B. caballi’nin piroplasm formlarına rastlanmamıştır. cELISA ile yapılan serolojik muayenede, ileri yaş grubundaki atlarda daha fazla olmak üzere %56.8 oranında B. equi antikorları saptanmış, B. caballi antikorları ise tespit edilememiştir. Muayene edilen atların üzerinden toplanan kenelerin, babesiosisin bilinen vektörleri olan Hyalomma marginatum ve Rhipicephalus turanicus oldukları anlaşılmıştır. Sonuç olarak Adana yöresinde atlarda subklinik ve kronik Babesia enfeksiyonlarının yaygın olduğu ve portör atların belirlenmesinde serolojik testlerin mikroskobik yöntemlerden daha duyarlı olduğu anlaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study was performed in different parts of Adana provinces (Centrum-Yuregir, Kozan, Feke, Saimbeyli, Aladağ, Pozantı, Karaisalı and Ceyhan) between June and October 2004. Samples were chosen randomly in different age and sexes. The aim of the study was to investigate to detect blood parasites and vector ticks of horses using cELISA and microscopic examinations. Materials of the study were constituted serums and blood smears in the samples taken blood from the horses vena jugularis and ear of the tips. In this study, blood smears were stained with Giemsa stain, and then the samples were identified for B. equi and B. caballi. But no piroplasm form of Babesia species were found in all samples. Serological assessments by cELISA were revealed that B. equi antibodies were positive in 56.8 % of the samples analyzed. Most of them the older horses. However, B. caballi antibodies were not detected in the samples. It was also found that the ticks which were taken from horses were Hyalomma marginatum and Rhipicephalus turanicus species. It was concluded that subclinical and chronic Babesia infections were common in horses in different parts of Adana. Serologic method was found to be more sensitive than microscopic examination for the investigation of Babesia porter horses.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.titleAdana yöresi atlarında Babesia equi ve Babesia caballi’nin yayılışının mikroskobik ve serolojik (cELİSA) yöntemlerle araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe investigation of the prevalence of Babesia equi and Babesia caballi in horses by microscopic and serologic (cELISA) methods in Adana provinceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage4en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record