Show simple item record

dc.contributor.authorKurt, Mustafa
dc.contributor.authorKarakaş, Mehmet Fatih
dc.contributor.authorBüyükkaya, Eyup
dc.contributor.authorBüyükkaya, Şule
dc.contributor.authorKarakaş, Esra
dc.contributor.authorMotor, Sedat
dc.contributor.authorAkçay, Adnan Burak
dc.contributor.authorŞen, Nihat
dc.contributor.authorYalçın, Fatih
dc.date.accessioned2019-07-16T15:54:47Z
dc.date.available2019-07-16T15:54:47Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1300-8706
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpJM05EUTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1885
dc.description.abstractGiriş: Koroner arter ektazisi, koroner arterlerin tamamının veya bir bölümünün arterin normal kısmındaki çapına göre 1.5 kat veya daha fazla olmasıyla karakterize durum olup patofi zyolojisinde infl amasyon, nörohormonal aktivite ve ateroskleroz sorumlu tutulmaktadır. Koroner arter ektazisiyle infl amatuvar belirteçlerin ilişkisini gösteren çalışmalar mevcuttur, ancak koroner arter ektazisinin yeni tanımlanan bir infl amatuvar belirteç olan pentraksin-3 (PTX-3) ile ilişkisi konusunda yeterli veri yoktur. Bu çalışmamızda koroner arter ektazisi hastalarında serum PTX-3 ve yüksek duyarlı (high sensitive) C-reaktif protein (hs-CRP) seviyeleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.Hastalar ve Yöntem: Bu çalışmaya anjinal semptomları ve pozitif iskemi bulguları olduğu için koroner anjiyografi yapılan 66 hasta ve 32 kontrol hastası dahil edilmiştir. Hastalar koroner arter hastalığı grubu (n= 32) ve koroner arter ektazisi grubuna ayrılmıştır (n= 34). Serum PTX-3 ve hs-CRP seviyeleri ölçülmüştür.Bulgular: Koroner arter ektazisi ve koroner arter hastalığı grubunda kontrol grubuna göre hs-CRP seviyesi yüksekti (koroner arter hastalığı ve kontrol hastası grubu için, 1.4 ± 0.7 vs. 0.8 ± 0.5, p< 0.001; koroner arter ektazisi ve kontrol hastası grubu için, 1.2 ± 0.5 vs. 0.8 ± 0.5, p< 0.001). Koroner arter hastalığı ve koroner arter ektazisi grubunda PTX-3 seviyeleri arasında (0.67 ± 0.29 vs. 0.66 ± 0.34, p= 0.63) belirgin fark olmamasına karşın koroner arter hastalığı (0.67 ± 0.29 vs. 0.32 ± 0.24, p < 0.001) ve koroner arter ektazisi (0.66 ± 0.34 vs. 0.32 ± 0.24, p< 0.001) grubundaki hastaların PTX-3 seviyesi kontrol grubuna göre daha yüksekti. Korelasyon analizi sonucu serum PTX-3 ve hs-CRP seviyeleri birbirleriyle ilişkili bulundu (Rho= 0.24, p= 0.016). Sonuç: Koroner arter ektazisi olan hastalarda yeni bir infl amatuvar belirteç olan PTX-3 yüksek bulunmuştur. Bu durum infl amasyonun koroner arter ektazisi patofi zyolojisinde önemli bir role sahip olduğunu düşündürmektediren_US
dc.description.abstractIntroduction: Coronary artery ectasia is characterized as the dilation of a segment of coronary artery at least 1.5 times the adjacent segment in which infl ammation, neurohormonal activity and atherosclerosis are held responsible for the pathogenesis. The association between the coronary artery ectasia and infl ammatory markers has been shown, however there is nodata related to Pentraxine 3 (PTX-3).In this study, we investigated the association between serum PTX-3 and high sensitive C-reactive protein (hs-CRP) levels in patients with coronary artery ectasia.Patients and Methods: The study population consisted of 66 patients who underwent coronary angiography with the suspicion of coronary artery disease and 32 controls. Patients were divided in two groups as the coronary artery ectasia group (n= 34) and coronary artery disease group (n= 32). PTX-3 and hs-CRP levels were measured. Results: Serum PTX-3 levels were comparable between coronary artery disease and coronary artery ectasia groups (0.67 ± 0.29 vs. 0.66 ± 0.34, p= 0.63), coronary artery disease and coronary artery ectasia groups had signifi cantly increased PTX-3 levels when compared to the control group (0.67 ± 0.29 vs. 0.32 ± 0.24, p< 0.001; 0.66 ± 0.34 vs. 0.32 ± 0.24, p< 0.001; respectively). Similarly, hs-CRP levels were comparable in coronary artery disease and coronary artery ectasia groups (1.4 ± 0.7 vs. 1.2 ± 0.5, p= 0.19), coronary artrey disease and coronary artery ectasia groups had signifi cantly increased hs-CRP levels when compared to the control group (1.4 ± 0.7 vs. 0.8 ± 0.5, p< 0.001; 1.2 ± 0.5 vs. 0.8 ± 0.5, p< 0.001 respectively). The correlation analysis revealed that serum PTX-3 was associated with hs-CRP (Rho= 0.24, p= 0.016).Conclusion: PTX-3, a novel infl ammatory marker, is elevated in patients with coronary artery ectasia and may be promising biomarker in refl ecting the infl ammatory status in patients with coronary artery ectasiaen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleKoroner arter ektazisinde serum pentraksin-3 seviyelerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe relation of serum sentraxin-3 levels with coronary artery ectasiaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKoşuyolu Kalp Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage87en_US
dc.identifier.endpage92en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record