Show simple item record

dc.contributor.authorKöksaldı Motor, Vicdan
dc.contributor.authorEvirgen, Ömer
dc.contributor.authorİnci, Melek
dc.contributor.authorÖzden, Raif
dc.contributor.authorDoğramacı, Asena Çiğdem
dc.contributor.authorGündeşlioğlu, Ayşe Özlem
dc.contributor.authorÖnlen, Yusuf
dc.date.accessioned2019-07-16T15:54:47Z
dc.date.available2019-07-16T15:54:47Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1304-3900
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpneU5EQTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1888
dc.description.abstractNekrotizan fasiit, nadir görülen, özellikle fasyaların nekrozu ile karakterize ciddi seyirli bir subkutan yumu ak doku enfeksiyonudur. Yetmi iki ya ında kadın hasta, iki gün önce ba layan sol bacakta a rı ve kızarıklık ikâyeti ile hastanemize ba vurdu. Sol uyluk medialinde perineye yakın mesafeden ba layan ve dize kadar uzanan eritematöz ve sulantılı lezyon tespit edildi. Magnetik rezonans görüntüleme yönteminde pannikülit, ultrasonografi incelemesinde selülit olarak yorumlanmasına ve geni spektrumlu antibiyotik tedavisi ba lanmasına ra men lezyonun hızla ilerlemesi ile do ru tanıya ula ıldı. Cerrahi debridman yapılan hastanın yara kültüründe Streptococcus pyogenes üredi. Doku grefti ile rekonstrüksiyon uygulandı. Bu makalede; ileri ya , steroid ve nonsteroid ilaç kullanımı ile risk grubunda bulunan nekrotizan fasiitli bir olgu sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractNecrotizing fasciitis is a rare subcutaneous soft tissue infection as characterized by severe progressive necrosis of subcutaneous tisuues betwen fascias. A seventy-two year old female patient applied to our clinic with pain and erythema in his left thigh commenced two days ago. On her physical examination; erythematous and exudative lesions were detected on her left medial thigh, starting from upper thigh to knee area. Although lesions were interpreted as cellulitis and panniculitis by ultrasound examination and magnetic resonance imaging respectively, definitive diagnosis was achieved with rapid and poor progression of clinical course in spite of broad-spectrum antibiotics. The patient went to necrotic tissue debridman and skin grafting of defective areas. Wound culture result obtaining from surgical debridement material was Streptococcus pyogenes. In this article, we present a case with necrotizing fasciitis with poor risk factors including old age, steroid and nonsteroidal drug usage.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleCiddi bir yumuşak doku enfeksiyonu : Nekrotizan fasiiten_US
dc.title.alternativeA serious soft tissue infection : Necrotizing fasciitisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTıp Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage124en_US
dc.identifier.endpage127en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record