Show simple item record

dc.contributor.authorÖzşaker, Murat
dc.contributor.authorİlhan, Levent
dc.contributor.authorKırımoğlu, Hüseyin
dc.date.accessioned2019-07-16T15:55:06Z
dc.date.available2019-07-16T15:55:06Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1307-6477
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRneE9URTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1977
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma verilerinin toplanmasında Weiss, David, England ve Lofguist (1967) tarafından geliştirilen ve Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Baycan (1985) tarafından yapılan “Minnesota Satisfaction inventory” ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmaya devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan 96 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni gönüllü olarak katılmışlardır. Verilerin analizinde araştırmanın amaçları doğrultusunda yapılan karşılaştırmalarda “Independent-Samples T Test” ile “Kruskal-Wallis” testlerine başvurulmuştur. Araştırmanın sonucunda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin cinsiyet, yaş, medeni durum ve hizmet içi eğitim alma değişkenlerine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Bunun yanında görev yaptıkları okul türüne göre özel okullarda çalışanların ve mesleki yayınları takip edenlerin iş doyum düzeylerinin, devlet okullarında çalışanlardan ve mesleki yayınları takip etmeyenlerden anlamlı biçimde daha yüksek olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe aim of the present research was to investigate job satisfaction levels of Physical Education and Sports Teachers in terms of various variables. For the data collection; “Minnesota Satisfaction Inventory” -developed by Weiss, David, England and Lofguist (1967) and Turkish validity and reliability tests performed by Baycan (1985)- and personal information form were used. 96 Physical Education and Sports Teachers who worked at state schools and private schools participated voluntarily in the research. For the statistical comparisons; “IndependentSamples T Test” and “Kruskal-Wallis” test were used during the analysis. As a conclusion of the research, it was seen that job satisfaction levels of the Physical Education and Sports Teachers did not differ in terms of sex, age, marital status and having on-job training variables. Yet, it was found out that those who worked at private schools and those who followed professional publications experienced significantly higher job satisfaction levels compared to those who worked at state schools and those who did not follow professional publications.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSpor Bilimlerien_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectBilimsel Disiplinleren_US
dc.titleEvaluation of job satisfaction levels of physical education and sports teachers in terms of some variableen_US
dc.title.alternativeBeden eğitimi ve spor öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalNiğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage260en_US
dc.identifier.endpage267en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record