Show simple item record

dc.contributor.authorErkal, Tevfik
dc.contributor.authorDeğerliyurt, Mehmet
dc.date.accessioned2019-07-16T15:55:11Z
dc.date.available2019-07-16T15:55:11Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1302-5856
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZNU1ERTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/1997
dc.description.abstractBu çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı ağ (Network) analizi kullanılarak Eskişehir’deki hastanelerin, 112 acil yardım ve itfaiye istasyonlarının acil durumlara ulaşabilme özellikleri incelenmiştir. Bu amaçla ilk önce Eskişehir il merkezine ait yolları temsil eden yol orta çizgileri oluşturulmuş ve acil durum ünitelerinin sayısal ortama aktarılması sağlanmıştır. Daha sonra ise en kısa yol analizleri ve servis alanları analizleri uygulanmıştır. Bu analizlerle inceleme alanı içerisindeki acil durum ünitelerinin belirlenen dakikalarda ne kadar uzaktaki alanlara ulaşabildiği belirlenmiş ve alternatif ünitelerin yerlerinin belirlenmesi konusunda önerilerde bulunulmuştur. Analiz sonucunda elde edilen bulgular inceleme alanında acil durum ünitelerinin dağılışlarının dengeli olmadığını göstermiştir. Bu bağlamda acil durum ünitelerinin birbirine yakın olması, servis alanlarının birbiriyle kesişmesine neden olmuştur. Bu durumun ve acil durum araçlarının belirlenen uzaklıklara hedeflenen sürede ulaşabilmesinde güçlüklerin ortaya çıkarmasının önüne geçilmesi için acil durum ünitelerinin yerlerinin düzenlenmesi ve yeni istasyonların açılması gerekmektedir. Sonuç olarak ağ analizlerinin kullanımının insan hayatının sözkonusu olduğu durumlarda hayat kurtaran çözümler üretmede yardımcı olduğu ortaya konmuştur.en_US
dc.description.abstractCurrent study investigated the access of Eskişehir hospitals to 112 Emergency and Fire departments by using Geographical Information Systems (GIS) based network analysis. Road center lines that represent Eskişehir provincial roads were created in the first step and emergency units were transferred to digital environment. Later, shortest route analysis and service area analysis were applied. These analyses showed how far the emergency units could reach in the specified times and suggestions were provided to identify locations for alternative units. Results of the analysis showed that the distribution of emergency units in the study area is not balanced. In this context, the proximity of some of the emergency units caused overlaps for the service areas. In order to prevent this fact from causing difficulties for emergency vehicles to reach their destinations in specified times, it is imperative to reorganize the locations of emergency units in addition to opening new units. As a final outcome, the study has shown that network analysis is beneficial in providing solutions that save lives in situations where human life is at stake.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.titleEskişehir’de acil durum yönetiminde ağ (network) analizlerinin kullanılmasıen_US
dc.title.alternativeThe use of network analysis for emergency management in the city of Eskişehir, Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Coğrafya Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue61en_US
dc.identifier.startpage11en_US
dc.identifier.endpage20en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record