Show simple item record

dc.contributor.authorDemir, Pınar
dc.contributor.authorAksu Elmalı, Dilek
dc.contributor.authorIşık, Serpil
dc.contributor.authorTazegül, Reşat
dc.contributor.authorAyvazoğlu, Cemalettin
dc.date.accessioned2019-07-16T15:55:24Z
dc.date.available2019-07-16T15:55:24Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1306-6137
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVME16VTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2052
dc.description.abstractBu araştırma, Kars ilinde süt sığırcılığı faaliyetinde bulunan üreticilerin, hayvan besleme uygulamaları ve konuya ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın ana materyalini, İl merkezine bağlı köylerde toplam 162 üreticiden anket yoluyla elde edilen veriler oluşturmaktadır. Elde edilen veriler kiEkare testi ile analiz edilmiştir. Çalışmada süt verimi ile kaba yem kullanım miktarları arasında önemli bir ilişki olduğu (Pen_US
dc.description.abstractThis research was conducted to determine the animal feeding practices and level of knowledge among dairy cattle producers in Kars province. The main material of this study was the data obtained by surveying 162 livestock producers in the central villages of Kars. The data obtained were analysed by the chiEsquare test. It was determined that there was a significant relationship between the amount of roughage usage and milk yield (Pen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.titleKars ili süt sığırcılık işletmelerinde yem kullanımı ve hayvan besleme alışkanlıklarının ekonomik önemien_US
dc.title.alternativeThe economical importance of feed usage and animal feeding attitudes in dairy cattle husbandry in Kars provinceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAtatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage229en_US
dc.identifier.endpage236en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record