Show simple item record

dc.contributor.authorKokaçya, Mehmet Hanifi
dc.contributor.authorDemirkıran, Sümeyra
dc.contributor.authorÇelikel, Adnan
dc.contributor.authorArslan, Muhammet Mustafa
dc.date.accessioned2019-07-16T16:00:12Z
dc.date.available2019-07-16T16:00:12Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1018-5275
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrek1qWTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2120
dc.description.abstractBu çalışmada farklı zamanlarda ve farklı kişiler tarafından cinsel istismara maruz kalmış bir çocuk olgusu sunularak TSSB'nin hangi eylem sonucunda meydana geldiğinin tartışılması amaçlanmıştır. Olgumuz on dört yaşında bir kız çocuğu, son iki yıl içinde farklı zamanlarda beş farklı kişi tarafından cinsel istismara maruz kalmıştır. Sanıkların yaşları 18 yaş ve üzeri olduğu belirlenmiştir. Öyküsünden anne ve babasının kendisi çok küçük yaştayken ayrıldıkları, annesinin tekrar evlendiği ve ikinci kez boşandığı öğrenilmiştir. Olaylardan sonra olgumuz okulu bırakmıştır ve yaşadıkları ili değiştirmek zorunda kalmıştır. Üç defa intihar teşebbüsünde bulunmuştur. Yapılan psikiyatrik muayenesinde kendisine “posttravmatik stres bozukluğu” tanısı konulmuştur. Çoklu cinsel istismar olgularında hangi olayın ruhsal bozukluğa neden olduğu hususunda kesin bir kanaate varılamayacak olunması TSSB'nin ceza arttırıcı unsur olarak değerlendirilmesini tartışmalı hale getirmektedir. Yargıtay kararı gereğince daha önceki bir olay nedeniyle TSSB tanısı alan bir kişinin ikinci bir eylem sonucunda TSSB'nin söz konusu ağırlaştırıcı unsur olamayacağı hatırlanmalıdır. TSSB ceza arttırıcı bir unsur olarak değil, cinsel istismar eyleminin tıbbi bir delili olarak kabul edilmesi gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study, we present a child, who has been exposed to multiple sexual abuse by different people at different times and we aimed to discuss which action is the main reason of post-traumatic stres disorder (PTSD). In our case, a fourteen year old girl has been subjected to sexual abuse by five different people at different times in the last two years. The age of the defendants was determined to be 18 years and over. From her story it was learned that when she was young her mother and father divorced, her mother remarried and divorced again. After the events, our patient left school and had to change her province. She has attempted to commit suicide three times. In the psychiatric examination she was diagnosed with post-traumatic stress disorder. In multiple sexual abuse victims which event caused mental disorders cannot be reached with regard to a definite conviction makes assessment of PTSD as controversial penalty enhancer elements. It must be remembered that in accordance with the Supreme Court decision, second incident of PTSD for a person who has been diagnosed as PTSD due to an earlier incident cannot be said an aggravating factor. PTSD shouldn’t accept as a factor increasing the penalty, should accept as a medical evidence of sexual abuse.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAdli Tıpen_US
dc.titleÇoklu cinsel istismar eylemine maruz kalmış çocuk olgudaen_US
dc.title.alternative“Post-traumatic stress disorder” in case of a child exposed to multiple sexual abuseen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAdli Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume28en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage302en_US
dc.identifier.endpage306en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record