Show simple item record

dc.contributor.authorİşcan, Yahya
dc.contributor.authorŞereflişan, Hülya
dc.date.accessioned2019-07-16T16:00:13Z
dc.date.available2019-07-16T16:00:13Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1303-4456
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZNU5qVXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2156
dc.description.abstractBu çalışmada, Gölbaşı Gölü (Hatay)'nde bulunan Anodontapseudodopsis (Locard, 1883) ve Unioterminalis (Lea, 1863)'in kabuk yapısı makro ve mikro düzeyde incelenerek, inci üretimine uygunluğu araştırılmıştır. Makro düzeyde; kabuğun kalınlığı, parlaklığı, rengi, periostrakum tabakasının şekli ve rengi, nakre tabakasının rengi incelenerek, kabuk ölçümleri uzunluk, genişlik ve yükseklik olarak yapılmıştır. Mikro düzeyde yapılan araştırmada; midye kabuğunun periostrakum, nakre ve vertikal yüzey tabakasının morfolojisi taramalı elektron mikroskobunda incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda, A. pseudodopsis'in kabuk kalınlığı 1.83±0.83 mm, uzunluğu 125.74±9.7 mm, genişliği 43.44±5.03 mm ve yüksekliği 82.18±4.57 mm olarak ölçülmüştür. Kabuk şeklinin yanlardan şişkin, üsten görünüşü ovalimsi yumurta biçiminde olduğu tespit edilmiştir. Periostrakum tabakasının açık ve koyu kahverengi, nakre renginin, soluk bakır veya parlak gümüşi renkte ve nakre plaka kalınlığının 1±0.5 µm olduğu bulunmuştur. U. terminalis 'in kabuk kalınlığı 2.87±0,34 mm, uzunluğu 82.96±3.93mm, genişliği 28.90±1.66 mm ve yüksekliği 46.49±1.62 mm olarak ölçülmüştür. Nakre plaka kalınlığı 1,5±0,6 µm olup nakre tabakası, beyaz, krem-gümüş rengindedir. Kabuk renginin, kahverenginin açık ve kızıl tonlarında olduğu, yanlardan basık, üstten görüşte uzunlamasına oval olduğu tespit edilmiştir. Nakre plakalarının şekli A. pseudodopsis 'de çoğunlukla dörtgen veya beşgen, bazen altıgen yapıda olduğu, U. terminalis 'de ise beşgen veya çoğunlukta altıgen şeklinde olduğu saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the shells tructure of Anodonta pseudodopsis (Locard, 1883) and Unio terminalis (Lea, 1863) found in Gölbaþı are examined at macro and micro level and the fitness to productýon of pearl is searched. At macro level; thetickness, brightness, colour of theshell, the form and colour of periostracum layer, the layer of the nacre are examined and the measure of the shell is made by length, hightness and widht. In thesearch at micro level; the surface layers morphology at periostacum, nacre and vertical of shell is examined in scanning electronmicroscope. At the end of these examinations, it is measured that the tickness of periostracum A. pseudodopsis is 1.83±0.83 mm, it lenght is 125.74±9.7 mm, width is 43.44±5.03 mm and height is 82.18±4.57 mm. It is identified that the form of the shell is swollen from the sides and the top wiev is like oval egg. It is found that the layer of periostracum is light and darkbrown, nacre is palecopper and brigh tsilver, the platetickness of nacre is 1±0.5 µm. It is measured that the shell tickness of U. terminalis is 2.87±0.34 mm, the lenght is 82.96±3.93, width is 28.90±1,66 mm and height is 46.49±1.62 mm. The platetickness of nacre is 1.5±0.6 µm and is colour is cream-silver. It is identified that the shell colour is dark and red tones brown, flottened from sides, longitudinal oval from top. It is determined that the form of nacre plate, inA. pseudodopsis, is mostly quadrilateral or pentagonal, sometimes hexagon while U. terminalis is pentagonal or mostly hexagon.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇevre Bilimlerien_US
dc.titleGölbaşı Gölü (Hatay) tatlı su midyelerinin kabuk yapısının kristalize düzeyde incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of shell structure of lake Gölbasi freshwater mussels in the crystallized levelen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYunus Araştırma Bültenien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage13en_US
dc.identifier.endpage21en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record