Show simple item record

dc.contributor.authorCantekin, Zafer
dc.contributor.authorSaidi, Radhwane
dc.contributor.authorSolmaz, Hasan
dc.contributor.authorErgün, Yaşar
dc.date.accessioned2019-07-16T16:00:14Z
dc.date.available2019-07-16T16:00:14Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1017-8422
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRVM016SXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2171
dc.description.abstractMastitis süt sığırcılığı endüstrisinin en fazla ekonomik kayba neden olan problemidir. Stafilokok türleri en sık izole edilen etkenler olup, Staphylococcus aureus ise süt sığırlarında en önemli kontagiyöz etkendir. Bu çalışmanın amacı stafilokok türleri ve S. aureus’un kültür ve süt örneklerinden teşhisi için ikili bir PZR tekniğinin geliştirilmesidir. Çalışmada pozitif kontrol olarak, S. aureus (ATCC 25923) ve S. epidermidis (ATCC 12228) DNA’sı kullanıldı. Geliştirilen tekniğin denenmesi amacıyla Veteriner Hekimlerce laboratuvarımıza gönderilen örneklerden bir adet koagulaz negatif stafilokok bir adet de S. aureus pozitif süt örneği klinik örnek olarak kullanıldı. Çalışmada sütten ve kültür örneklerinden stafilokok ve S. aureus’un teşhisi ve ayrımı için ikili ve hızlı bir PZR tekniği geliştirildi. Geliştirilen bu tekniğin stafilokok türleri ve S. aureus’un bir kaç saat içinde hem süt hem de kültür örneklerinden tanısı ve ayrımı için alternatif, güvenilir ve hızlı bir tanı yöntemi olarak özellikle sonuçların çiftlik bazında kullanılmak üzere klinik ve subklinik olgularda ineğin tedavi edilmesi ya da kesime gönderilmesine karar verilmesi amacıyla kullanılabileceği ortaya konuldu.en_US
dc.description.abstractMastitis is the most costly disease in dairy industry. Staphylococcus spp. is the most frequently isolated microorganisms and Staphylococcus aureus is one of the most important contagious mastitis agents in dairy cattle. The aim of this study is developing a duplex PCR technique for detection of Staphylococcus spp. and S. aureus from culture and milk samples. S. aureus (ATCC 25923) and S. epidermidis (ATCC 12228) DNAs were used as positive control. For the purpose of testing the developed technique, one coagulase-negative Staphylococcus and one S. aureus positive milk sample was used as a clinical sample that they were sent by Veterinary Practitioners. In this study, a duplex and rapid PCR protocol is developed for detecting and separating these organisms from culture and from milk samples. This procedure can be used as an alternative, reliable and fast detection and identification method for Staphylococcus spp. and S. aureus in few hours for deciding treating or culling the cows in farm base in clinical mastitis cases and can be a useful diagnostic method for subclinical mastitis cases too.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.titleA Duplex PCR for detection of S. aureus and Staphylococcus spp. from culture and bovine milk samplesen_US
dc.title.alternativeSığır mastitis süt örneklerinden stafilokok türlerinin ve S. aureus’un teşhisine yönelik ikili bir PZR tekniğien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage11en_US
dc.identifier.endpage13en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record