Show simple item record

dc.contributor.authorBahadır, Gürhan
dc.date.accessioned2019-07-16T16:00:15Z
dc.date.available2019-07-16T16:00:15Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpneE56TTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2188
dc.description.abstract12. yüzyılda Antakya Haçlı Prensliği, Doğu'da Latin Haçlı Devletlerinden biri olarak Anadolu ve Orta Doğu arasında kilit bir rol oynadı. Kudüs Haçlı Kralı II. Baudouin, 1126 yılının Kasım ayında II. Bohemund'un Antakya'ya geldiğinde onu kızı Alice ile evlendirerek Antakya Haçlı Prensliği'nin yönetimini ona devretti. Böylece Antakya Haçlı Prensliği II. Bohemund tarafından 1130 yılına kadar yönetildi. Fakat 1130 yılında II. Bohemund'un genç yaşta vefatından sonra Alice, kocasının adına Antakya Haçlı Prensliği'nin yönetimini üzerine almak için birçok mücadeleye girişti. Fakat Alice'nin bu teşebbüsleri Antakya soyluları ile Kudüs Haçlı Kralı Foulque de Anjou tarafından engellendi. Bu Antakya soylularının Kudüs'e Kudüs Haçlı Kralı Foulque de Anjou'nun yanına giderek Alice'nin kızı Costance'yi bir Haçlı soylusuyla evlendirme planı yapmalarıyla gerçekleşti. Bu planın neticesinde 1136 yılında Constance Haçlı şövalyesi Raymond Poitiers ile evlendirildi ve böylece Alice'nin Antakya Haçlı Prensliği'ndeki yönetim hakkı ortadan kalktı. Antakya Haçlı Prensliğinde bu iç karışıklıklar yaşandığında Orta Doğu'da Müslüman emirler kendi aralarında iktidar mücadeleleri ile uğraşmaktaydı. Bu makalede Kudüs Haçlı Kralı Foulque de Anjou'nun naib olarak Antakya Haçlı Prensliğini yönettiği dönemde Alice'nin Antakya Haçlı Prensliğinin yönetimini ele geçirme mücadelesi ortaya çıkarılmaya çalışıldı. Ayrıca bu dönemde Şam ve Irak bölgesinde yaşanan iktidar mücadelesi sırasında Müslüman emirlerin Haçlı devletlerine karşı izledikleri politika da bu çalışma da vurgulandıen_US
dc.description.abstractAntioch Crusader Principality played a key role between Anatolia and Middle Eastern, keeping its former position as one of the Latin Crusade States in the east in 12th century.Jerusalem Crusader King Baudouin II gave his daughter, Alice to Bohemund II in marriage, when Bohemund II came to Antioch in the month of November in 1126 A.D. Thus Bohemund II became Antioch Crusader Prince and ruled the Principality until 1130 A.D., when But Bohemund II died as a young man at the war. After his death, Alice clashed to dominate the governance of Antioch Crusader Principality in the name of her husband. But, these attempts of Alice were denied by Antioch nobles and Jerusalem Crusader King Foulque de Anjou. Upon the struggling for domination had been at the Antioch Crusade Principality, Muslim emirates were struggling for power between themselves in the Middle Eastern. in this article, how Alice struggled to be able to govern Antioch Crusader Principality during the reign that Jerusalem Crusader King Foulque de Anjou governed Antioch Crusader Principality as a vice was highligted. Moreover, the policy which Muslim emirates used against the Crusade States though their struggle for power in Damascus and Iraq regions was emphasized.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleAntakya Haçlı Prensliğinde Foulque de anjou dönemi (M.S 1131-1136 )en_US
dc.title.alternativeAntioch Crusader Principality the regin of foulque de anjou ( 1131-1136 A.D. )en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue10en_US
dc.identifier.startpage1229en_US
dc.identifier.endpage1246en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record