Show simple item record

dc.contributor.authorKarapınar, Zeynep
dc.contributor.authorDinçer, Ender
dc.contributor.authorAtaseven, Veysel Soydal
dc.contributor.authorKaraca, Mehmet
dc.date.accessioned2019-07-16T16:00:17Z
dc.date.available2019-07-16T16:00:17Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1017-8422
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRVM016STFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2211
dc.description.abstractFelid herpes virus -1 ( FeHV-1) kedilerde genellikle nasal akıntı, hapşırma, iştahsızlık, yüksek ateş ve konjunktivit ile seyreden üst solunum sistemi infeksiyonuna neden olur. Bu çalışmada Türkiye’de, FeHV-1 ile uyumlu klinik infeksiyon belirtileri gösteren ve yaşları 9 gün ile 1 yıl arasında değişen 20 adet Van kedisinden alınan göz sıvap örnekleri FeHV-1 varlığı yönünden incelendi. Virus tespiti için Polimerize Zincir Reaksiyonu (PZR) yönteminden yararlanıldı. İncelenen kedilerin 9 (45%)’ undan alınan örneklerde FeHV-1 spesifik amplikon (737 bç) tespit edildi. Elde edilen amplikonların sekans analizinde örnekler arasında fark bulunamadı. Sonuç olarak; Van kedisi neslinin korunması için daha etkili tedbirler alınması ile beraber rutin aşılamaların yapılması kanaatine varıldı.en_US
dc.description.abstractFelid herpesvirus 1 (FeHV-1) infecting in felidae can cause severe upper respiratory tract disease with clinical symptoms including nasal discharge, sneezing, inappetence, pyrexia and conjunctivitis. In this study, 20 ocular swab samples were obtained from Van cats, in age from 9 days to 1 year, presented signs of FeHV-1 infection. Polymerase Chain Reaction (PCR) method was used for the detection of virus. FeHV-1 specific amplicon (737 bp) was detected in 9 (45%) cases. Sequence analysis revealed that there is no diversity between the amplicons detected in samples. In conclusion, more effective preventive precautions should also perform for continuity of Van cat lineage in addition to routinely vaccination.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.titleFelid herpesvirus - 1 infection in Van cats with conjunctivitisen_US
dc.title.alternativeKonjunktivitli Van kedilerinde felid herpesvirus - 1 enfeksiyonuen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage15en_US
dc.identifier.endpage17en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record