Show simple item record

dc.contributor.authorSoylu Özler, Gül
dc.contributor.authorÖzler, Serkan
dc.date.accessioned2019-07-16T16:00:17Z
dc.date.available2019-07-16T16:00:17Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1300-9818
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRnME9EQTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2216
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı, aşırı aktif mesane tedavisinde kullanılan bir antimuskarinik ajan olan tolterodin tartaratın nazal mukosiliyer klirens üzerine etkisi araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Aşırı aktif mesane tanısı ile tolterodin tartarat tedavisi başlanan hastalara ilaç kullanımı öncesi ve 6 ay düzenli ilaç kullanımı sonrası nazal mukosiliyer klirens süresi ölçümü yapıldı. Mukosiliyer klirens süresi ölçümü için sakkarin testi kullanıldı. Bulgular: Hastaların ilaç kullanımı öncesinde nazal mukosiliyer klirens süresi ortalama 8,65±1,29 dakika,tedavi sonrasında 7,80±1,29 dakika olarak bulundu.Tedavi sonrasındaki nazal mukosiliyer klirens süresinde istatistiksel olarak anlamlı bir uzama tespit edildi(p=0,022). Sonuç: Tolterodin tartarat kullanan hastaların sinonazalve orta kulak enfeksiyonları açısından takip edilmesi önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractThe Effect of Tolterodine Tartarate on Nasal Mucocıliary Clearance Time Objective: The aim of this study is to investigate the effect of tolterodine tartarate on mucociliary clearance time. Material and Method: Mucociliary clearance time of patients planned to receive tolterodine tartarate with a diagnosis of overactive bladder before treatment and after a 6-month treatment period were measured. Saccharine test was used to measure nasal mucociliary clearance time. Results: The mean mucociliary clearance time of patients before treatment was 8.65±1.29 minutes,whereas it was7.80±1.29 minutes after treatment. After treatment a statistically significant increase in mucociliary clearance time was observed (p=0.022). Conclusion: The patients using tolterodine tartarate must be followed up for sinonasal and middle ear infections.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleTolterodin tartarat nazal mukosiliyer klirens süresini etkiler mi?en_US
dc.title.alternativeThe effect of tolterodine tartarate on nasal mucocıliary clearance timeen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalFırat Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage169en_US
dc.identifier.endpage171en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record