Show simple item record

dc.contributor.authorAras, Veysel
dc.contributor.authorÖzdemir, Ahmet Erhan
dc.contributor.authorYetişir, Halit
dc.contributor.authorÇandır, Elif
dc.contributor.authorGüler, Zehra
dc.contributor.authorAslan, Ömer
dc.contributor.authorÜstün, Durmuş
dc.contributor.authorBaltaer, Özay
dc.contributor.authorÜnlü, Mustafa
dc.date.accessioned2019-07-16T16:00:21Z
dc.date.available2019-07-16T16:00:21Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1304-2653
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRjek1URXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2271
dc.description.abstractBu çalışmada; Ferro, RS841, Agentario ve Macis anaçları üzerinde aşılı yetiştirilen Crimson Tide karpuz çeşidinin sergen koşullarda 2009 -2010 yıllarında derim sonrası kalitesini belirlemek amaçlanmıştır. Aşılanmamış Crimson Tide çeşid i meyveleri kontrol olarak kullanılmıştır. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan sergen koşullarında derimden sonra meyveler 27 ° C’de %50±5 oransal nem koşullarında 7 gün depolanmıştır. Meyve örneklerinde; meyve kabuk kalınlığı (mm), ağırlık kayıpları oranı (% ), suda çözünebilir toplam kuru madde içeriği ( SÇKM, %), meyve eti sertliği (MES, kg- k), titre edilebilir asitlik (TEA, %), meyve suyu pH’sı, meyve et rengi (L* a* b*) , mantarsal bozulmalar (%), fruktoz, g likoz, s akkaroz ve toplam şeker içerikleri (%) ile ? -karoten, toplam likopen ve toplam karotenoid içerikleri (µg/g ) ile meyvelerin tat durumunu belirlemek için duyusal analizler (1 -9) gibi fiziksel ve kimyasal parametrelerde meydana gelen değişimler incelenmiştir. Bulgularımıza göre, sergen koşullarda Crimson Tide karpuz çeşidinde mantarsal bozulma görülmemiştir. S ergen koşulunda aşılı ve aşısız Crimson Tide karpuz çeşidi meyvelerinde hakim şekerin sakkaroz (ortalama %3 .76 -5 .58) olduğu saptanmıştır. Ağırlık kayıpları, SÇKM, meyve et rengi a* ve b* değerleri ve sakkaroz içeriği artarken, meyve kabuk kalınlığı, MES, TEA, fruktoz, g likoz ve toplam şeker, toplam likopen ve toplam karotenoid içerikleri, meyve et rengi L* değeri ve duyusal tat azalmıştır.en_US
dc.description.abstractThe objective of this study is to determine the postharvest quality of Crimson Tide watermelon cultivar grafted on Ferro, RS841, Age ntario and Macis rootstocks in c ommon marketing condition in 2009 -2010 years. Ungrafted Crimson Tide cultivar was used as control. Fruits were also kept at 27 ° C and 50±5% relative humidity for 7 days which is a common marketing condition for watermelons in Turkey after harvest. Changes in physical and chemical parameters such as fruit rind thickness (mm), percent weight loss (%), total soluble solid content (TSS, %), fruit flesh firmness (FFF, kg- k), titratable acidity ( TA, %), pH, fruit flesh color (L* a* b*), incidence of fungal decay, fructose, g lucose, sucrose and total sugar contents (%) and β -carotene, total lycopene and total carotenoid contents (µg/g ) and s ensory evaluation for taste were determined immediately after harvest, after 7 days during the c ommon marketing condition . According to data, fungal disorders were not seen during the c ommon marketing condition. Sucrose (3.76 to 5.58% on average) of dominant sugar was determined in g rafted and ungrafted Crimson Tide watermelon cultivar during the c ommon marketing condition. Weight loss, TSS, a* and b* value of fruit flesh color and sucrose contents increased while rind thickness, FFF, TA, fructose, g lucose and total sugar, total lycopene and total carotenoid contents , L* value of fruit flesh color and sensory taste decreased during the c ommon marketing condition.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.titleSergen koşullarda aşılı crimson tide çeşidi karpuzlarda kalite parametrelerindeki değişimleren_US
dc.title.alternativeChanges in the quality parameters of grafted crimson tide watermelon cultivar in common marketing conditionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAlatarımen_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage9en_US
dc.identifier.endpage18en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record