Show simple item record

dc.contributor.authorİşler, Cafer Tayer
dc.contributor.authorAltuğ, Muhammed Enes
dc.contributor.authorDeveci, Mehmet Zeki Yılmaz
dc.contributor.authorGönenci, Ramazan
dc.contributor.authorYurtal, Ziya
dc.date.accessioned2019-07-16T16:00:22Z
dc.date.available2019-07-16T16:00:22Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1308-9323
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRneE5EVTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2282
dc.description.abstractBu retrospektif çalışmada, 2009-2013 yılları arasında Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine getirilen olguların genel değerlendirilmesi yapıldı. Beş yılda toplam 1293 olgunun; %56.45 pet hayvanları, %28.53 çiftlik hayvanları, %11.28 kanatlı hayvanlar, %3.71 egzotik hayvanlar oluşturmuştur. Hasta potansiyelini en fazla pet hayvanlarının oluşturduğu ve yıllara göre artış gösterdiği, çiftlik hayvanlarının ikinci sırada olduğu, sonrasında yabani ve egzotik hayvan hasta potansiyelinin de önemli olduğu gözlenmiştir. Hastaların 738’ine (%57.08) medikal ve 555’ine (%42.92) operatif sağaltım uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Hastaların %0.46’sı müdahale edilemeden veya müdahale esnasında ölmüş ve %1.93’ü ötenazi/kesime sevk edilmiştir. Kliniğimizde en sık karşılaşılan hastalıklar ise; pet hayvanlarında genel cerrahi hastalıklar (%42.60), çiftlik hayvanlarında genel cerrahi hastalıklar (%28.18), yabani kanatlı hayvanlarda ortopedik hastalıklar (%87.17), evcil kanatlı hayvanlarda genel cerrahi hastalıklar (%50.00), egzotik hayvanlarda ortopedik hastalıklar (%70.83) olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak; tüm hayvan gruplarında en sık karşılaşılan sorunlar arasında ortopedik hastalıklar ile yumuşak doku hastalıkları olduğu, göz hastalıklarının da yaklaşık %10 gibi önemli bir orana sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca; hastaların çoğunluğunun uzmanlık gerektiren ve pratisyen hekimlerin gönderdiği zor olgulardan oluştuğu dikkate alındığında; MKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniği bölge hayvancılığı ve yaban hayatı sorunlarının çözümüne önemli katkılar sunmaktadır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the patients in Surgery Clinic at Faculty of Veterinary Medicine, Mustafa Kemal University (MKU) between 2009 and 2013 were evaluated. In five years, the patients were of 56.45% pet animals, 28.53% farm animals, 11.28% birds, 3.71% exotic animals in the total 1293 cases. It was seen that; Pet animals were at most among the cases and tend to have a potential to increase. Secondly, farm animals, then wild and exotic animals have important patient potential. Treatment options were performed medically to 738 (57.08%) of the events and operatively in 555 (42.92%). 0.46% of the patients died before/during treatment and 1.93% of patients were dispatched to slaughter/euthenasia. The most common diseases in our clinic were determined as; general surgical diseases in pet animals (42.60%), in farm animals (28.18%) general surgical diseases, in wild birds orthopedic illness (87.17%), in domesticated birds general surgical diseases (50.00%), and orthopedic illness in exotic animals (70.83%). As a result; the most frequently seen diseases were determined as orthopedic and general surgical diseases in all animal species. The eye diseases was found important as well with about 10% rate. Also; majority of patients were difficult diseases requiring expertise. So, Department of Surgery, MKU Faculty of Veterinary Medicine has provided an important contribution in solving of Hatay region’s livestock and wildlife problems.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.titleMustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi cerrahi kliniği’ne getirilen olguların değerlendirilmesi, 1293 olgu (2009-2013)en_US
dc.title.alternativeEvaluation of the cases seen in surgery clinic of Faculty of Veterinary Medicine, Mustafa Kemal University, 1293 cases (2009-2013)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume29en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage97en_US
dc.identifier.endpage102en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record