Show simple item record

dc.contributor.authorMuz, Mustafa Necati
dc.contributor.authorOrunç Kılınç, Özlem
dc.contributor.authorİşler, Cafer Tayer
dc.contributor.authorAltuğ, Enes
dc.contributor.authorKarakavuk, Muhammet
dc.date.accessioned2019-07-16T16:00:27Z
dc.date.available2019-07-16T16:00:27Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1300-6045
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZMk9EQXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2328
dc.description.abstractÇiftlik hayvanlarının ekonomik öneme sahip protozoonlarından Toxoplasma gondii ve Neospora caninum ’un ara konak yabani kuşlardaki moleküler tanısı hakkında az sayıda araştırma bulunmaktadır. Türkiye’de bu parazitlerin yabani kuşların beyin dokularındaki moleküler prevalansı bilinmemektedir. Bu çalışmada, Türkiye’nin iki farklı ekocoğrafyasında bulunan 20 yabani kuş türüne ait 101 adet beyin dokusunda T. gondii ve N. caninum ’un varlığı polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) metodu ile araştırılmıştır. Araştırma sonucunda yabani kuşların beyin dokularında T. gondii %9, N. caninum %14, her iki türe aynı anda rastlanma oranı ise %4 olarak tespit edilmiştir. Elde edilen verilere Ki kare testi uygulanmıştır. Sonuç olarak bu çalışmada T. gondii’nin Corvus corone (Gri leş kargası), Melanitta fusca (Kadife ördek), Aquila heliaca (Şah kartal), Aquila pomarina (Küçük orman kartalı), Buteo rufinus (Kızıl şahin), Accipiter nisus (Bayağı atmaca), Strix aluco (Alaca baykuş)’un beyin dokularında ve N. caninum’un Larus genei (İnce gagalı martı), Corvus corone, Melanitta fusca, Anas clypeata (Bayağı kaşık gaga), Perdix perdix (Çil keklik), Aquila heliaca ve Buteo rufinus ’un beyin dokularında PZR metoduyla dünya’da ilk tespiti yapılmıştır. Araştırma Türkiye’deki yaban kuşlarında T. gondii ve N. caninum ’un moleküler tanısı amacıyla yapılan ilk çalışmadır.en_US
dc.description.abstractThere are limited molecular studies about Toxoplasma gondii and Neospora caninum which are economically important livestock protozoons in wild birds investigated by polymerase chain reaction (PCR) method. Molecular prevalance of both parasites in brain tissues of wild birds in Turkey is unknown. Prevalance of T. gondii was 7%, N. caninum was 14% and mix infection was found 4% in brain tissues of 101 wild birds under 20 species from two diferent regions of Turkey. The chi-square test has been applied to the acquired data. This is the first molecular biologic investigation for the aim of PCR diagnosis of T. gondii in brain tissues of Corvus corone, Melanitta fusca, Aquila heliaca, Aquila pomarina, Buteo rufinus, Accipiter nisus, Strix aluco and N. caninum in brain tissues of Larus genei, Corvus corone, Melanitta fusca, Anas clypeata, Perdix perdix, Aquila heliaca, Buteo rufinus in the world. This also is the first molecular diagnostic investigation of T. gondii and N. caninum in brain tissues of wild birds in Turkey.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.titleBazı yabani kuşların beyin dokularında toxoplasma gondii ve neospora caninum’un moleküler tanısıen_US
dc.title.alternativeMolecular diagnosis of toxoplasma gondii and neospora caninum in brain tissues of some wild birdsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage173en_US
dc.identifier.endpage178en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record