Show simple item record

dc.contributor.authorBalıkçıoğlu, Betül
dc.contributor.authorOflazoğlu, Sonyel
dc.date.accessioned2019-07-16T16:00:27Z
dc.date.available2019-07-16T16:00:27Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1309-6362
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrMU1EY3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2331
dc.description.abstractBu çalışmada marka evangelizmi, benlik-marka imajı uyumu ve marka sadakati arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya yönelik bir model test edilmektedir. Model, iPhone ve Samsung Galaxy cep telefonu kullanıcıları olmak üzere iki ayrı ana kütleden toplam 246 tüketici üzerinde test edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre marka evangelizmi, benlik-marka imajı uyumu ve marka sadakati arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca marka sadakatinin benlik-marka imajı uyumu ve marka evangelizmi ilişkisinde kısmi aracılık etkisi de ortaya çıkmıştır. Buradan hareketle, benlik-marka imajı uyumu olan tüketicilerin marka sadakati nedeniyle herhangi bir beklenti içerisine girmeden markayı tanıtarak yayılmasını sağladıkları söylenebiliren_US
dc.description.abstractIn seeking to expand understanding of brand evangelism concept, this study assesses the relationship between brand evangelism, self-brand congruity and brand loyalty. In order to test the proposed model, a study is conducted with 246 cell phones users, who use iPhone and Samsung Galaxy brands. The data gathered via a structured survey of highschool and university students whose are located in Hatay. According to the results of the research, it has statistically significant a positive relationship between self-brand congruity, brand loyalty and brand evangelism. The finding indicates that brand loyalty partially mediates the impact of self-brand congruity on brand evangelism. Therefore, it can be say that without any expectations through brand loyalty, consumers who have self-brand image congruity spread the brands to othersen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleMarka evangelizmi, benlik-marka imajı uyumu ve marka sadakati ilişkisi üzerine ampirik bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeAn emprical study of the relationship between brand evangelism, self-brand congruence and brand loyaltyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage19en_US
dc.identifier.endpage45en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record