Show simple item record

dc.contributor.authorSaidi, Radhwane
dc.contributor.authorCantekin, Zafer
dc.contributor.authorKhelef, Djamel
dc.contributor.authorErgün, Yaşar
dc.contributor.authorSolmaz, Hasan
dc.contributor.authorKaidi, Rachid
dc.date.accessioned2019-07-16T16:00:29Z
dc.date.available2019-07-16T16:00:29Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1300-6045
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRjMU5EQTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2355
dc.description.abstractBu çalışma, Cezayir’de süt sığırlarındaki mastitis vakalarından izole edilen 21 stafilokok (10 Staphylococcus aureus ve 11 Koagulaz Negatif Stafilokok) suşunun Cezayir’de veteriner sahada sıklıkla kullanılan 12 antibiyotiğe karşı in vitro fenotipik ve genotipik direncinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Stafilokok izolatları disk difüzyon yöntemiyle test edildi. mecA, blaZ, aac-aph, ermA, ermC, tetK ve tetM direnç genleri ise PCR ile araştırıldı. Stafilokok izolatları penisilin (%95.23), oksasilin (%80.95), klindamisin (%80.95) ve eritromisine (%76.19) karşı yüksek oranda dirençli bulundu. 21 stafilokok izolatından 20 tanesinin metisilin dirençli ve çoklu antibiyotik direncine sahip olduğu belirlendi. Çoklu antibiyotik direncine sahip suşların bir çok antibiyotiğe karşı direnç paterni belirlendi antibiyotik I-XIII). Antibiyotik direnç genlerinin oranları ise mecA (%100), tetM (%100), blaZ (%42.85) şeklinde gerçekleşti. Bu çalışmada çoklu antibiyotik direncine de sahip metisilin dirençli stafilokokların yüksek prevalansı dikkat çekici idi. Bu çalışma Cezayir’de sığır mastitislerinden izole edilen stafilokoklarda metisilin direncini ortaya koyan ilk çalışmadır. Bu direncin ortaya konulması sürü bazında hastalığın tedavi, kontrol ve mastitis nedeniyle sürüden ayrılacak hayvanlar için karar verilmesine yardımcı olabilir.en_US
dc.description.abstractThe study aimed to investigate the phenotypic and genotypic identification of in vitro antimicrobial susceptibility of 21 Staphylococci (10 Staphylococcus aureus and 11 Coagulase Negative Staphylococci) isolated from bovine mastitis to 12 antimicrobial drugs frequently using in veterinary medicine in Algeria. Isolates of staphylococci from bovine mastitis were tested for antibiotics with disc-diffusion method according to the National Committee for Clinical Laboratory Standards guidelines in the Mueller-Hinton agar, and resistant genes mecA, blaZ, aac-aph, ermA, ermC, tetK and tetM were detected by PCR. Staphylococci isolates showed high resistance to penicillin (95.23%), oxacillin (80.95%), clindamycine (80.95%), and erythromycin (76.19%) but, no resistance in all these strains was detected for gentamicin. Among 21 isolates of Staphylococci, 20 were found to be methicillin and multidrug resistant. Multidrug resistant strains exhibited several antibiogram patterns (antibiotic I to XIII). The distribution of antibiotic-resistant genes was mecA (100%) and tetM (100) followed by blaZ (42.85%). In the present study, the significant determination was the high prevalence of methicillin-resistant Staphylococci, which were resistant to multiple antibiotics. The finding of methicillin-resistant staphylococci from bovine mastitis is the first report in Algeria and revealed the status of resistant isolates in herd that might be helpful in treatment, controlling of resistant strains and for deciding culling of cows.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.titleAntibiotic susceptibility and molecular identification of antibiotic resistance genes of staphylococci isolated from bovine mastitis in Algeriaen_US
dc.title.alternativeCezayir’de İnek mastitislerinden izole edilen stafilokokların antibiyotik direncinin fenotipik ve moleküler yöntemlerle Belirlenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage513en_US
dc.identifier.endpage520en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record