Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdilek, Banu
dc.date.accessioned2019-07-16T16:00:32Z
dc.date.available2019-07-16T16:00:32Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2147-8058
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2385
dc.description.abstractÖz: Andriake, Lykia Bölgesi’nde, Myra’nın Akdeniz kıyısındaki önemli bir liman kentidir. Bu makalede, sinagogun apsis bölümünden seçilmiş örnekler ışığında Hellenistik ve Roma Dönemi seramikleri incelenmiştir. Sinagogtaki ithal malzemenin Batı Anadolu’daki üre- tim merkezleri, Knidos, Pergamon ve Ephesos’a ait olduğu belirlenmiştir. Diğer bir grup seramiğin ise, özellikle Patara’daki yerel üretim olarak tanımlanan formlarla (pi kulplu kaseler, lykion’lar, unguentari- um’lar ve amphora) aynı olduğu gözlemlenmiştir. Bu da Lykia kentlerinden özellikle Patara ile seramik alış- verişinin varlığını, bunun yanı sıra ortak kil yatakları- nın da kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir. Ancak, araştırma ve kazı tarihçesi henüz yeni olan Andriake kenti seramiklerine yönelik ulaşılan bu ön değerlendirme sonuçları kazılarda ele geçen diğer sera- mik malzemenin tipolojik değerlendirmesi ve kil ana- lizlerinin tamamlanmasıyla netleşecektir. Bu makaleyle Andriake kentinde şimdiye kadar savunma yapılarıyla belgelenen Hellenistik Dönem izleri, Sinagog kazısında ele geçen aynı dönem seramiklerinin yoğunluğuyla desteklenmiştir. Bu da, Andriake’nin Erken Hellenistik Dönem’de de önemli bir liman kenti vasfını taşıdığını da ortaya koymuştur.en_US
dc.description.abstractAbstract: Andriake is the antique port city of Myra in Lycia. The selected examples of Hellenistic and Roman ceramics examined in this article were re- covered from an archaeological context within the apse of the synagogue. From investigation it was de- termined that the imported ceramic material in the apse came from prominent ceramic production centers in Western Anatolia, from Cnidus to Ephesus and Pergamon. The other group of ceramics, espe- cially those forms defined as the local production of Patara (Π handled bowls, lykions, unguentaria and amphora) were found to be identical, giving the impression that Lykian cities had a local ceramic trade, particularly with Patara, although possibly common clay reserves were employed. Initial assess- ment suggests the ceramic finds from the city of An- driake, which has barely been investigated and only in part excavated, will settle with the completion of typological studies and the clay analysis of the ceramic material from the excavations. In this article, the recorded Hellenistic period indications supported by the Hellenistic defensive works at Andriake, are fur- ther supported by numerous examples of ceramics obtained from exavation in the synagogue dating from this same period. The results obtained show Andriake was an important harbour city for trade in the Early Hellenistic Era.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArkeolojien_US
dc.titleAndriake Sinagogu’ndan seçilmiş örneklerle Hellenistik ve Roma Dönemi seramiklerine genel bir bakışen_US
dc.title.alternativeAn overview with selected examples of the Hellenistic and Roman pottery from the Andriake Synagogue excavation ?en_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalCedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.startpage89en_US
dc.identifier.endpage117en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record