Show simple item record

dc.contributor.authorBanu Özdilek
dc.date.accessioned2019-07-16T16:00:36Z
dc.date.available2019-07-16T16:00:36Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2147-8058
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2416
dc.description.abstractAndriake, Lykia Bölgesi'nde, Myra'nın Akdenizkıyısındaki önemli bir liman kentidir. Bu makalede,sinagogun apsis bölümünden seçilmiş örnekler ışığındaHellenistik ve Roma Dönemi seramikleri incelenmiştir.Sinagogtaki ithal malzemenin Batı Anadolu'daki üretim merkezleri, Knidos, Pergamon ve Ephesos'a aitolduğu belirlenmiştir. Diğer bir grup seramiğin ise,özellikle Patara'daki yerel üretim olarak tanımlananformlarla (pi kulplu kaseler, lykion'lar, unguentarium'lar ve amphora) aynı olduğu gözlemlenmiştir. Buda Lykia kentlerinden özellikle Patara ile seramik alışverişinin varlığını, bunun yanı sıra ortak kil yataklarının da kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir.Ancak, araştırma ve kazı tarihçesi henüz yeni olanAndriake kenti seramiklerine yönelik ulaşılan bu öndeğerlendirme sonuçları kazılarda ele geçen diğer seramik malzemenin tipolojik değerlendirmesi ve kil analizlerinin tamamlanmasıyla netleşecektir. Bu makaleyleAndriake kentinde şimdiye kadar savunma yapılarıylabelgelenen Hellenistik Dönem izleri, Sinagog kazısındaele geçen aynı dönem seramiklerinin yoğunluğuyladesteklenmiştir. Bu da, Andriake'nin Erken HellenistikDönem'de de önemli bir liman kenti vasfını taşıdığınıda ortaya koymuştur.en_US
dc.description.abstractAndriake is the antique port city of Myra in Lycia. The selected examples of Hellenistic and Roman ceramics examined in this article were recovered from an archaeological context within the apse of the synagogue. From investigation it was determined that the imported ceramic material in the apse came from prominent ceramic production centers in Western Anatolia, from Cnidus to Ephesus and Pergamon. The other group of ceramics, especially those forms defined as the local production of Patara (? handled bowls, lykions, unguentaria and amphora) were found to be identical, giving the impression that Lykian cities had a local ceramic trade, particularly with Patara, although possibly common clay reserves were employed. Initial assessment suggests the ceramic finds from the city of Andriake, which has barely been investigated and only in part excavated, will settle with the completion of typological studies and the clay analysis of the ceramic material from the excavations. In this article, the recorded Hellenistic period indications supported by the Hellenistic defensive works at Andriake, are further supported by numerous examples of ceramics obtained from exavation in the synagogue dating from this same period. The results obtained show Andriake was an important harbour city for trade in the Early Hellenistic Era.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArkeolojien_US
dc.titleANDRİAKE SİNAGOGU'NDAN SEÇİLMİŞ ÖRNEKLERLE HELLENİSTİK VE ROMA DÖNEMİSERAMİKLERİNE GENEL BİR BAKIŞen_US
dc.title.alternativeAN OVERVIEW WITH SELECTED EXAMPLES OF THE HELLENISTIC AND ROMAN POTTERY FROM THE ANDRIAKE SYNAGOGUE EXCAVATIONen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage89en_US
dc.identifier.endpage117en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record