Show simple item record

dc.contributor.authorCanbay, Özden
dc.contributor.authorDoğru Hüzmeli, Esra
dc.contributor.authorKatayıfçı, Nihan
dc.contributor.authorÇelik, Mesut
dc.date.accessioned2019-07-16T16:00:45Z
dc.date.available2019-07-16T16:00:45Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1304-9054
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpFMk9ERTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2479
dc.description.abstractGiriş: Bu çalışma, Serebral palsili (SP) çocuklarda temporomandibular eklemi (TME) fonksiyonel yönden değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.Gereç ve Yöntem: Bireylerin demografik bilgileri alındıktan sonra, TME tutukluluğu, salya varlığı, beslenme özellikleri, ağız içi splint kullanımı, ağrı, solunum, epilepsi öyküsü, çiğneme özellikleri ve hastalığının sorgulandığı sorular hastaya ve/veya hasta yakınına yöneltildi. Mandibula hareketliliği uzunluk ölçümüyle, boyun kas kuvveti manuel kas testi ile değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya katılan SP'li bireylerin %15'inde çenede hassasiyet durumu, tutukluluk ve kilitlenme durumu, %30'unda baş ağrısı, %25'inde bruksizm, %15'inde tırnak yeme alışkanlığı ve %25'inde kulak ağrısı olduğu bulundu. Yutma güçlüğünün erkek bireylerde kız bireylere göre daha fazla olduğu görüldü (p<0,05).Sonuç: SP'li çocuklarda TME problemlerinin olduğu görülmüştür. Bu konuyla ilgili çalışmalar kısıtlı olduğundan TME bozukluklarının önlenmesi ve tedavisine yönelik çalışmalar yapılması gerektiği düşünülmüştür.en_US
dc.description.abstractIntroduction: Aim of this study was to functionally evaluate temporomandibular joint (TMJ) in children with Cerebral palsy (CP).Materials and Methods: After recording the individual's demographic information, questions about TMJ stiffness, presence of saliva, nutrition, oral splint, pain, respiratory system, history of epilepsy, chewing problems and disease were asked to the individuals and/or parents. Mandibular mobility was evaluated with length measurement and neck muscle strength was evaluated with manual muscle test.Results: It was found that 15% individuals with CP who participated in the study, had jaw sensitivity, stiffness and locked up, 30% had headache, 25 % had bruxism, 15 %had nail biting and 25 % had otalgia. Swallowing problems were seen majorly in boys than girls (p&lt;0.05).Conclusions: It was seen that children with CP have TMJ problems. Literature on this area is limited so it was thought that research is needed about prevention and treatment of TMJ disorders.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPediatrien_US
dc.titleSerebral palsili çocuklarda temporomandibular eklem değerlendirmesien_US
dc.title.alternativeTemporomandibular joint assesment in children with cerebral palsyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGüncel Pediatrien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage19en_US
dc.identifier.endpage24en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record