Show simple item record

dc.contributor.authorİşler, Cafer Tayer
dc.contributor.authorAltuğ, Muhammed Enes
dc.contributor.authorGönenci, Ramazan
dc.contributor.authorAytekin, İsmail
dc.date.accessioned2019-07-16T16:00:46Z
dc.date.available2019-07-16T16:00:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2146-717X
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpNNU1UVTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2489
dc.description.abstractAnomali vakalarının insidansına yönelik çalışmalar sığırlar üzerinde yoğunlaştığı, küçük ruminantlara yönelik çalışmaların ise ihmal edildiği gözlendi. Bu çalışmada 109 akkaraman koyun ve 10 adet sakız koçundan oluşan ve ikiz gebeliğin yaygın olduğu bir koyun işletmesinde görülen anomali olguları değerlendirildi. Sonuç olarak; bir koyun işletmesinde karşılaşılan anomali olguları, düşük ve gebe kalamamaya bağlı olarak yaklaşık %25 oranında önemli bir kayıp oluşturduen_US
dc.description.abstractStudies related to the incidence of anomalie cases have been done mostly on cattle, but investigations on small ruminants have been remained secondary or neglected. In this study, consisting of 109 akkaraman sheep and 10 sakız ram, anomaly cases in a sheep business observed commonly twin pregnancy were evaluated. In conclusion, the encountered anomalies in a sheep business have caused an important loss approximately at a rate of 25% in the sheep business depending on abortus and infertility, and reporting of this information has been thought to be usefulen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectSütçülük ve Hayvan Bilimlerien_US
dc.titleBir koyun işletmesinde görülen anomali vakalarının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeThe evaluation of anomalie cases encountered in a sheep businessen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHarran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage74en_US
dc.identifier.endpage76en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess