Show simple item record

dc.contributor.authorİşler, Cafer Tayer
dc.contributor.authorAytekin, İsmail
dc.contributor.authorAltuğ, Muhammed Enes
dc.contributor.authorGönenci, Ramazan
dc.date.accessioned2019-07-16T16:00:47Z
dc.date.available2019-07-16T16:00:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2146-717X
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpNNU1UWXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2492
dc.description.abstractBu olguda iştahsızlık, halsizlik, zayıflama, kusma, poliüri, melena şikâyetleriyle kliniğe getirilen 9 yaşlı, erkek, Setter ırkı bir köpeğin yapılan otopsisinde teşhis edilen gastrik tümör olgusu değerlendirildi. Köpek farklı klinik ve biyokimyasal muayene ve tedavi denemeleri devam ederken öldü. Mide dışarı alınarak kesit uygulandığında mukozasının karnabahar görünümünde olduğu görüldü. Veteriner hekimlik alanında sık rastlanılmayan, kötü prognoz, yüksek morbidite ile seyreden gastrik tümör olgusu klinik, biyokimyasal parametreler ve otopsi bulguları ile değerlendirildien_US
dc.description.abstractIn this case, a 9-year-old male Setter dog, admitted to the clinic with complaints of anorexia, asthenia, weight loosening, vomiting, polyuria and malena, was presented with a diagnosis of gastric tumor discovered at the autopsy. The dog was died while applied several treatments, the clinical and biochemical examinations. In the cross-sectional view of the stomach, a cauliflower-like mucosa was observed. A gastric tumor, rarely seen on the animals and has a poor prognosis and high morbidity rate, were evaluated by clinical, biochemical, and autopsy examinationsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectSütçülük ve Hayvan Bilimlerien_US
dc.titleBir köpekte gastrik tümör olgusuen_US
dc.title.alternativeA case of gastric tumor in a dogen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHarran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage77en_US
dc.identifier.endpage79en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess