Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Şaban
dc.contributor.authorHurmanlı, İlker
dc.date.accessioned2019-07-16T16:00:53Z
dc.date.available2019-07-16T16:00:53Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1302-4310
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpNM05qRTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2533
dc.description.abstractBu çalışma, 2011- 2012 yıllarında Akdeniz bölgesinde bozulmuş çim alanlarını üstten tohumlama amacıylakullanılabilecek farklı serin mevsim çim türleri ve karışımlarını belirlemek amacıyla Mustafa KemalÜniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümünde yürütülmüştür. Çalışmada kaplama hızı, çim rengi veçim kalitesi incelenmiştir. En yüksek kaplama hızı saf çok yıllık çimde çok sık (%86.3), en düşük ise saf çayırsalkım otunda seyrek (%23.1) olarak tespit edilirken, çim renginin tüm üstten tohulama uygulamalarda yeşilrenkte (7.2'in üzerinde), ancak kontrol parselinde sarı-yeşil (4.4) olduğu belirlenmiştir. Yapılan üsttentohumlama uygulamaları ile çim kalitesinin ise kabul edilebilir ve iyi (6.0 ve 7.0) düzeye ulaşmasını sağlamışancak, kontrol parselde kötü (3.5) olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, Akdeniz bölgesinde bozulmuşçim alanlarında kış döneminde görselliğinin yeniden kazandırılması için yapılan üstten tohumlamada serinmevsim çim türlerinden çok yıllık çim ve kamışsı yumak türlerinin ikili karışımı ya da bu türlerin rizomlu kırmızıyumak ve çayır salkım otuyla ikili ve üçlü karışımları başarılı bir şekilde kullanılabileceği saptanmıştıren_US
dc.description.abstractThis study was carried out to determine suitable cool season grass species and mixtures for deformedgrasslands by using over-seeding method in Mediterranean Region between 2011 and 2012 at MustafaKemal University, Agricultural Faculty, Department of Field Crops. In this study, cover rate, grass color, leaftexture, grass density and quality was investigated. The highest cover rate (86.3%) values was obtained frompure perennial grass, the lowest (23.1%) was from blue grass. In terms of grass color, all treatments weregreener (over 7.2 score) than control treatment which was yellow - green (4.4 score). Grass quality wasmore acceptable and higher (between 6.0 and 7.0 scores, respectively) than in control treatment (the lowestscore of 3.5). Our results showed that cool season grass species such as perennial grass and tall fescuemixtures or their double or triple mixtures with creeping red fescue and Kentucky bluegrass species couldbe successfully used to recover deformed grasslands of Mediterranean Regions especially during winterseasonsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.titleAkdeniz bölgesinde bozulmuş çim alanlarında üstten tohumlamanın çim kalitesine etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of overseeding on quality of turfgrass in deformed lawn under Mediterranean conditionsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issueÖzel sayı-2en_US
dc.identifier.startpage246en_US
dc.identifier.endpage252en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record