Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdilek, Banu
dc.date.accessioned2019-07-16T16:00:54Z
dc.date.available2019-07-16T16:00:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1301-7667
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBM01qWTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2542
dc.description.abstractBu makalede büyük bir çoğunluğu Andriake Sinagogu'ndan ele geçen unguentarium, lykion, şişe, mortar ile kentin genelinden ele geçen Geç Antik Dönem'e ait, on bir farklı tipteki mühürlü ve mühürsüz unguentariumun değerlendirilmesiyle, Andriake'deki kozmetik, ilaç, ölü kültü ile ilişkili ve liturjik kapların form ve tipolojik gelişimi bütüncül olarak incelenmiştir. Bu kapsamda da, Andriake'nin Lykia kentleri arasındaki seramik ticareti irdelenmiştir. İrdelenen seramikler Hellenistik Dönem'den Erken Bizans Dönemi'ne kadar tarihlendirilmiştir. Bunun yanı sıra, mühürlü örneklerin incelenmesi, bölgedeki Geç Antik Çağ unguentarium tipolojisinin çeşitlenmesi bakımından oldukça önemlidir. Andriake'den ele geçen mühürlü unguentarium örneklerinden yola çıkarak, son yıllarda yapılan çalışmalarla Lykia kentlerinin çoğunda yerel üretim yapıldığı görülmüştür. Andriake'nin ana kenti olan Myra'da, Geç Antik Dönem'e ait St. Nikolaos'un dinsel içerikli yağ kültüyle ilgili, mühürlü unguentarium üretiminin olduğu bilinmektedir. Lykia Bölgesi'nin diğer bir yerel üretimi, "Eşen Tipi" olarak adlandırılan unguentarium örnekleridir. Andriake'den de bu tipe ait iki örneğin ele geçmesi, merkez Lykia kentleri dışında, kıyı Lykia kentlerinde de bu yerel üretim örneklerinin varlığını göstermiştir. Böylece "Eşen Tipi" örneklerin dağılım alanının genişlemesine neden olmuştur. Andriake Sinagogu'ndan ele geçen diğer bir malzeme grubu, Patara'da üretimi olan ve lykion olarak adlandırılan ilaç kaplarıdır. Andriake'deki lykion, iğ, torba ve küresel formlu unguentariumların, Patara'dakilerle benzer form, hamur ve astar özelliklerine sahip olmaları, Hellenistik Dönem'deki Patara ve Andriake liman kentleri arasındaki ticareti göstermektedir. Andriake Sinagogu'ndan bir de minyatür mortar ele geçmiştir. Bu örnek ile kentte üretilen ilaç-boya-baharat vs. gibi maddeler ezilmiş olmalıdır. Bu minyatür mortar, kent ve bölge için şimdilik tek bir örnektir. Andriake liman yapılarında bir adet, şimdiye kadar yayınlarda form olarak benzeri olmayan bir şişe ele geçmiştir. Bu kabın üzerinde, astar boyama tekniğinde hasır örgü motifi bulunur. Bölgedeki seramikler üzerindeki bu astar boyama tekniği Erken Bizans Dönemi'ne tarihlendirilmektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study, unguentarium, lykion, bottle and mortar examples, most of which were obtained from the Andriake Synagogue and eleven different types of sealed or not sealed unguentaria belonging to the Late Antique Period, obtained from the city in general are evaluated; furthermore form and typological development of cosmetic, medical and liturgical vessels in Andriake are analyzed as a whole. Analyzed ceramics are dated from the Hellenistic Period to the Early Byzantine Period. Apart from this, analysis of sealed samples is quite important in the sense of diversifing the typology of unguentaria in the region belonging to the Late Antique Period. On the basis of sealed unguentaria samples obtained from Andriake, it is observed according to recent studies that local production was undertaken throughout Lycian cities. In Myra, the capital city of Andriake, religion based oil culture of St. Nicholas belonging to the Late Antique Period and sealed unguentaria production dealing with this, is well known. Another local production of the Lycian Region are the unguentaria samples named as "Eşen Type". Two samples in this type obtained from Andriake represented the existence of local production on the coasts of Lycain cities apart from the Eşen Valley. In this way, the distribution area of the "Eşen type" samples are expanded. Another material group obtained from the Synagogue in Andriake are the medical vessels produced in Patara and named as lykion. Samples in Andriake have similar form, clay and slip characteristics with the Patara ones which shows the trade relations between Patara and Andriake in the Hellenistic Period. A miniature mortar was also obtained from the Andriake Synagogue. In this sample, it is suggested that materials such as medicine, paint etc. were crushed. This miniature mortar is still the only sample for the city and region. A unique bottle was obtained from the harbour structure of Andriake. On this container, there is wicker coughing motif in slip painting technique. This undercoating painting technique on ceramics in the region is dated to the Early Byzantine Period. In this article, aromatic, medical and liturgical vessels in the seaport of Andriake which has a broad commerce network are evaluated; furthermore samples which could be local productions of the Lycian region and the ceramic commerce between Andriake and the Lycian cities are analyzed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArkeolojien_US
dc.title2009-2012 Andriake kazılarından ele geçen unguentarium şişe, lykion ve mortar örneklerien_US
dc.title.alternativeUncovered unguentarium, bottle, lykion and mortar examples from andriake excavations 2009-2012en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOLBAen_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume24en_US
dc.identifier.issue24en_US
dc.identifier.startpage217en_US
dc.identifier.endpage265en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record