Show simple item record

dc.contributor.authorÖzbozdağlı, Özer
dc.date.accessioned2019-07-16T16:01:03Z
dc.date.available2019-07-16T16:01:03Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1306-732X
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpFeU56WXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2596
dc.description.abstractII. Meşrutiyet döneminin ilk genel seçimleri 1908 yılının Ekim-Kasım aylarında yapıldı. Seçim sonrası 17 Aralık 1908"de açılan Meclis-i Mebusan"ın görev süresi dört yıldı ve 1912 yılının Ekim ayında sona ermekteydi. Fakat 1908 seçimleriyle oluşan Meclis-i Mebusan iktidar mücadelesi sebebiyle 18 Ocak 1912 yılında feshedildi ve erken genel seçimler yapıldı. II. Meşrutiyet döneminin ilk erken genel seçimleri 1912 yılının Mart-Nisan aylarında yapıldı. Bu seçimler ?ttihat ve Terakki"nin baskı ve zorlamaları nedeniyle tarihe sopalı seçimler olarak geçmiştir. Özellikle nüfus bakımından heterojen nüfusa sahip olan vilayetler seçimlerde yolsuzluk ve baskı iddialarının en yoğun yaşandığı bölgelerdi. Bu bölgelerden biri de Makedonya bölgesidir. Makedonya vilayetleri 1912 seçimlerinde baskı ve yolsuzluk iddialarının en yoğun yaşandığı bölgelerdendi. Seçim öncesi ve sonrasında ?ttihat ve Terakki"nin uygulamalarına halk gruplarından tepkiler gelmiştir. Bu sebeple 1912 seçimlerinde Makedonya"da yaşanan gelişmeler, ?ttihatçılarla halk grupları arasındaki ilişkiler, propaganda ve seçim şikâyetleri gibi gelişmelerin ortaya konması önemlidir. 1912 seçimleri aynı zamanda yakın tarihimizdeki tek parti iktidarı altında yapılan genel seçimlerin daha iyi anlaşılması için de önemli bir laboratuvardır.en_US
dc.description.abstractFirst general elections of the Second Constitutionalist period were held in October and November of 1908. Term of office of the First Parliament which started on 17th of November 1908 was for four years and about to finish in October of 1912. Yet, the First Parliament which was formed after the elections of 1908 was abolished on the 18th of January 1912 as a result of power struggle and held an early general election. First early general elections of the Second Constitutionalist period were held in March and April of 1912. Due to the oppression and constraint of the Committee of Union and Progress, these elections had a bad reputation of tyrannizing. Most particularly heterogeneous populated provinces were the places that corruption and constraint came out. One of these places was Macedonia. Macedonian provinces were alleged to come up against oppression and corruption densely in 1912 elections. Before the elections and after public groups gave reaction against the executions of the Committee of Union and Progress. What happened in Macedonia elections in 1912, therefore, are important to explain the relations between the Unionists and public groups, electioneering and objections to elections. Meanwhile 1912 election is a crucial laboratory to comprehend the general elections held under one-party regime in our recent history.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleSelanik, Manastır ve Kosova vilayetlerinde 1912 Meclis-i Mebusan seçimlerien_US
dc.title.alternative1912 Parliamentary elections in Thessaloniki, Kosovo and Bitolaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSosyal Bilimler Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage283en_US
dc.identifier.endpage316en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record