Show simple item record

dc.contributor.authorAltuğ, Muhammed Enes
dc.contributor.authorDeveci, Mehmet Zeki Yılmaz
dc.contributor.authorİşler, Cafer Tayer
dc.contributor.authorYurtal, Ziya
dc.contributor.authorGönenci, Ramazan
dc.date.accessioned2019-07-16T16:01:12Z
dc.date.available2019-07-16T16:01:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2146-717X
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpZMk1URXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2650
dc.description.abstractBu retrospektif çalışmada; 2009-2014 yılları arasında Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniği'ne getirilen ortopedi olgularının genel değerlendirmesi amaçlanmıştır. Kliniğimize çeşitli ortopedik şikayetler ile getirilen toplam 564 hasta; yıllara, tür gruplarına, sağaltım yöntemi ve tanı gruplarına göre sayı ve yüzde oran yönlerinden değerlendirildi. Altı yıllık süreçte kliniğimize getirilen ortopedik olgu sayısının her yıl bir önceki yıla oranla arttığı görüldü. Ortopedik vakalar hayvan türüne göre sınıflandırıldığında, en fazla oran; %46,45 ile köpek, sonrasında %22,34 ile sığır ve %15,25 ile kanatlı türlerinde görüldü. Tanı grubuna göre sınıflandırıldığında, en fazla oranları %66,43 ile kırık, %14,26 ile artritis ve %7,65 ile luksasyon oluşturdu. Uygulanan tedavi yöntemleri sınıflandırıldığında; operatif yaklaşım %47,70, bandaj %28,55, medikal sağaltım ve kafes istirahati %19,50 oranında uygulandı. Olguların %4,26'sında hayvan sahibinin tedaviyi reddetmesi, ötenazi veya kesime sevk ile sonuçlandı. Sonuç olarak; kliniğimize gelen ortopedi olgularında belirgin yıllık artış gözlendi. Hatay'ın sosyal yapısından dolayı pet hayvanları en fazla hasta potansiyeline ve ekonomik yapısından dolayı ikinci sırada çiftlik hayvanları önemli potansiyele sahiptir. Hatay'ın ekolojik konumu ile Caretta caretta deniz kaplumbağası gibi soyu tükenme tehlikesindeki bazı egzotik türler de potansiyel içindediren_US
dc.description.abstractIn this retrospective study; general evaluation of orthopedic patients that admitted to Mustafa Kemal University, Veterinary Faculty, Surgery Clinics between 2009-2014. A total of 564 cases with various orthopedic problems were evaluated annually according to animal species, group of diagnosis, treatment method in terms of the number and percentage. Within six year period, the annual increase at number of the orthopedic patients was observed. When the cases are classified according to animal species; it was 46.45% dog, 22.34% cattle and 15.25% poultry. According to the group of diagnosis; fracture patients was 66.43%, arthritis 14.26% and luxation 7.65%. In terms of treatment methods that applied; operative approach was most with 47.70%, secondly bandage applications was 28.55% and then medical treatment/cage rest was 19.50%. In 4,26% of patients, treatment were denied by owners and concluded in a referral to euthanasia or slaughter. As a result, it was observed important annual increase in orthopedic cases. Because of the social structure of Hatay province, pet animals were found to be at most potential orthopedic patient group. Secondly, due to economic circumstances, it has significant potential of livestock. Because of the ecological position, some exotic species that at risk of extinction such as Loggerhead sea turtle were found in potentialen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectSütçülük ve Hayvan Bilimlerien_US
dc.titleMustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniği’ne getirilen ortopedi olgularının genel değerlendirilmesi : 564 olgu (2009-2014)en_US
dc.title.alternativeGeneral evaluation of orthopedic patients that presented to department of surgery Faculty of VeterinaryMmedicine Mustafa Kemal University : 564 cases (2009-2014)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHarran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage58en_US
dc.identifier.endpage62en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess