Show simple item record

dc.contributor.authorKüçük, Ali
dc.contributor.authorSağ, Nimet
dc.contributor.authorÇakır, Cemre
dc.contributor.authorAcar, Gülizar
dc.contributor.authorYıldırım, Yakup
dc.contributor.authorAtaseven, Veysel Soydal
dc.date.accessioned2019-07-16T16:01:12Z
dc.date.available2019-07-16T16:01:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1304-7280
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpZME1qazJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2651
dc.description.abstractBu çalışmada, sokak kedilerinin toplandığı bir barınaktaki sağlıklı görünüşlü (asemptomatik, n:54) ve solunum sistemi ve/veya konjunktivitis bulgularına sahip (semptomatik, n:21) kedilerden örneklenen nazal ve konjunktival sürüntülerde polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) tekniği ile Feline Herpesvirus tip 1 (FeHV-1) prevalansı araştırıldı. Bu amaç- la, 75 adet nazal ve 74 adet konjunktival sürüntü olmak üzere toplam 149 adet örnek toplandı. Örneklenen kedilerin % 25.3'ünde (19/75) FeHV-1 DNA'sı saptandı. Semptomatik kedilerin %47.6'sında (10/21) ve sağlıklı görünüşlü kedilerin %16.7'sinde (9/54) FeHV-1 enfeksiyonu saptandı. Sağlıklı görünüşlü ve klinik bulgulu kedilerde iki yaş grubu (>6 ay ve <6 ay yaşlı) arasındaki enfeksiyon oranları yönünden farklılıklar istatistiksel olarak değerlendirildiğinde, sağlıklı görü- nüşlü grupta farklılığın önemli olduğu belirlendi (P?0.05). Sonuç olarak, FeHV-1'in barınak kedilerinde yüksek prevalansa sahip olduğu tespit edildi.en_US
dc.description.abstractIn this study, the prevalence of Feline Herpesvirus type 1 (FeHV-1) was investigated in nasal and conjunctival swabs sampled from the shelter cats that were healthy (asymptomatic n:54) but having respiratory disorder and/or conjunctivitis (symptomatic n:21) housed in an animal shelter using polymerase chain reaction (PCR) technique. Totally, 149 swab samples including 75 nasal and 74 conjunctival swabs were collected. The FeHV-1 DNA was positive in 25.3% (19/75) of all cats sampled. The presence of FeHV-1 infection was determined in 47.6% (10/21) of symptomatic and in 16.7% (9/54) of clinically healthy cats. Moreover, the differences in FeHV-1 infection rates were statistically significant between two age groups (&gt;6 months and &lt;6 months) in clinically healthy appeared cats (P&lt;0.05). In conclusion, FeHV-1 was found prevalent in the shelter cats.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.titleSağlıklı görünüşlü ve solunum sistemi problemli barınak kedilerinde Feline Herpesvirus Tip 1 (FeHV-1) enfeksiyonuen_US
dc.title.alternativeFeline Herpesvirus Type-1 (FeHV-1) ınfection in shelter cats with and without respiratory disordersen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalErciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage25en_US
dc.identifier.endpage30en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record