Show simple item record

dc.contributor.authorBaba, Hayri
dc.contributor.authorArslan, Çiğdem
dc.date.accessioned2019-07-16T16:01:19Z
dc.date.available2019-07-16T16:01:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1308-5301
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpnNE5qRTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2686
dc.description.abstractBu çalışma 2013-2015 yılları arasında, kuzey Amanos dağları ve çevresinde 10 ayrı istasyondan toplanan numuneler üzerinde yapılmıştır. Örnekler; ağaç kabukları, yaprak, çürümüş veya çürümemiş bitkisel materyallerden elde edilmiştir. Toplanan numunelere nem odası tekniği uygulanmış ve miksomiset sporoforları geliştirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca doğal ortamında gelişmiş olan miksomisetler de toplanmıştır. Arazi ve laboratuvar çalışmaları sonucu elde edilen örneklerden 10 familyaya ait 19 cinste toplam 46 tür tespit edilmiş ve Türkiye Miksobiyotasına ilave edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study has been made on the specimens which were obtained from 10 different station areas of north Amanos mountains and environment in 2013-2015. The samples were acquired from barks of trees, leaves and or the materials of decayed trees. These materials were employed the Moist Chamber Culture and it was tried to develop myxomycetes sporophore. In addition myxomycetes which grew up in its natural environment were obtained. As a result of field and laboratory studies 46 taxa belonging to 10 families and 19 genera were identified and they were added to the Turkish Myxobiota.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenetik ve Kalıtımen_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectTıbbien_US
dc.subjectBitki Bilimlerien_US
dc.subjectOrman Mühendisliğien_US
dc.subjectBiyoliji Çeşitliliğinin Korunumasıen_US
dc.subjectKuş Bilimien_US
dc.subjectLimnolojien_US
dc.subjectBiyokimya ve Moleküler Biyolojien_US
dc.subjectKültürel Çalışmalaren_US
dc.subjectÇevre Çalışmalarıen_US
dc.subjectYeşilen_US
dc.subjectSürdürülebilir Bilim ve Teknolojien_US
dc.subjectÜreme Biyolojisien_US
dc.subjectBahçe Bitkilerien_US
dc.subjectMantar Bilimien_US
dc.subjectPaleontolojien_US
dc.subjectTıbbi Araştırmalar Deneyselen_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectToprak Bilimien_US
dc.subjectGıda Bilimi ve Teknolojisien_US
dc.subjectToksikolojien_US
dc.subjectZoolojien_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectOrganiken_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectBiyomalzemeleren_US
dc.subjectEkolojien_US
dc.subjectMikroskopien_US
dc.subjectBiyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyolojien_US
dc.subjectParazitolojien_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectKentsel Çalışmalaren_US
dc.subjectSu Kaynaklarıen_US
dc.subjectFarmakoloji ve Eczacılıken_US
dc.subjectHücre ve Doku Mühendisliğien_US
dc.subjectÇevre Mühendisliğien_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectEntomolojien_US
dc.subjectBalıkçılıken_US
dc.subjectBiyolojien_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectAlerjien_US
dc.subjectDeniz ve Tatlı Su Biyolojisien_US
dc.subjectÇevre Bilimlerien_US
dc.titleKuzey Amanos dağları (Hatay-Türkiye) miksomisetlerien_US
dc.title.alternativeMyxomycetes of North Amanos mountains (Hatay/Turkey)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBiological Diversity and Conservationen_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage94en_US
dc.identifier.endpage101en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record