Show simple item record

dc.contributor.authorBulut, Yakup
dc.contributor.authorAkın, Soner
dc.date.accessioned2019-07-16T16:01:33Z
dc.date.available2019-07-16T16:01:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1309-6672
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpnek1EQTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2755
dc.description.abstractİçinde bulunduğumuz 21. Yüzyılda, Ortadoğu ülkelerinde bilgi erişiminin hukuksal altyapısına duyulan ihtiyaç; şeffaf yönetim anlayışının gelişimi için gittikçe önemi artan bir konuhalini almıştır. Bu araştırmanın amacı, Ortadoğu ülkeleri gibi çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerde bilgiye erişim özgürlüklerine ilişkin duyulan ihtiyacın kritik önemini ortaya çıkarmak; özellikle ilişkin yazındaki temel kavramların geçerliliğini ülkeler bazında tartışmaktadır. Bu sebeple öncelikle; küresel düzlemde bilgiye erişim ve ifade özgürlüklerinin ülke yönetimi için hassasiyeti üzerine genel bir değerlendirme yapılmıştır. Akabinde, Ortadoğu coğrafyası ülkeleri içerisinde"bilgi erişiminin hukuksal altyapısını kazandırma üzerine" halen herhangi bir yasal düzenlemeye gitmeyen 14 ülkeye ait mevcut yolsuzluk algısı profili ortaya çıkartılmak istenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn the 21st century, the legal framework for information access and the need upon this have gained higher importance on behalf of the development about transparent state administration. The aim of this study is to reveal the critical importance of the need on the freedom of information across the Middle Eastern countries, most of which are the developing countries. In this respect the validity of related concept on this topic will be discussed in terms of their adaptability. Hence, the apprehensiveness on information access and freedom of expression for public administration is discussed in a general evaluation framework. Following this, the profiles of 14 countries in Middle Eastern geography, which are still deprived without a legal framework for the information access, will be analyzed in order to gain a comparative outlook for corruption perception levels.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleOrtadoğu ülkelerinin kamu yönetimlerinde bilgi erişiminin hukuksal altyapısı üzerine bir inceleme : yasal düzenlemeye gitmeyen ülkeleren_US
dc.title.alternativeA review of the legal framework of information access in the Middle East : the case of countries which are deprived without legislative regulationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issueiktisat özel sayısıen_US
dc.identifier.startpage33en_US
dc.identifier.endpage62en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record