Show simple item record

dc.contributor.authorAydın, Raşit
dc.contributor.authorŞahin, Bünyamin
dc.date.accessioned2019-07-16T16:01:35Z
dc.date.available2019-07-16T16:01:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1300-7688
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpnM056STVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2764
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı nanoyapılı CdO filmlerin fiziksel özelliklerine tiyoüre konsantrasyonunun etkisini incelemektir. Bunun için farklı tiyoüre konsantrasyonlarındaki (%0, 0.5, 1 ve 2) dört seri CdO film soda lime cam altlık üzerine SILAR tekniği kullanılarak büyütüldü. Bu filmlerin morfolojileri, kristal yapıları ve optik özellikleri sırasıyla MM, XRD ve UV-visible spektroskopi teknikleri ile karakterize edilmiştir. MM görüntüleri tiyoüre konsantrasyonunun nanoyapılı CdO filmlerin yüzey morfolojilerini etkilediğini göstermektedir. CdO filmlerinin düzlemlerinin tercihli yöneliminin tiyoüre konsantrasyon değerine kuvvetle bağlı olduğunu XRD analizinden elde edilen sonuçlar ortaya koymaktadır. UV-vis analizinden, tiyoüre miktarı arttıkça CdO filmlerinin optik enerji bant aralığının (Eg) önce azaldığı ve daha sonra tekrar artan konsantrasyonla arttığı belirlenmiş ve bu enerji değerlerinin (2.25 - 2.13) eV aralığında olduğu bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to investigate the influence of thiourea concentration on physical properties of the nanostructured CdO films. Four series CdO films were deposited on soda lime glass substrate by using SILAR technique at different Thiourea concentrations of 0, 0.5, 1 and 2%. The morphologies, crystal structures and optical properties of these films have been characterized using MM, XRD, and UV-visible spectroscopy. From the MM images showed that thiourea concentration influence the morphologies of the nanostructures. The results obtained from XRD analysis showed that the growth preferred orientation of the CdO films strongly depend on thiourea concentrations value. From UV-vis analysis it was found that the optical energy band gap (Eg) of the CdO films changes with the amount of thiourea and it was in the range of (2.25 - 2.13) eV.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrman Mühendisliğien_US
dc.subjectLimnolojien_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectAkışkanlar ve Plazmaen_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectKâğıt ve Ahşapen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectAtomik ve Moleküler Kimyaen_US
dc.subjectMantar Bilimien_US
dc.subjectSavunma Bilimlerien_US
dc.subjectKristalografien_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectTeori ve Metotlaren_US
dc.subjectNanobilim ve Nanoteknolojien_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectUygulamalıen_US
dc.subjectZoolojien_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectBiyomalzemeleren_US
dc.subjectEkolojien_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectKatı Halen_US
dc.subjectJeokimya ve Jeofiziken_US
dc.subjectNükleer Bilim ve Teknolojisien_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectSibernitiken_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectMakineen_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectUygulamalıen_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectSu Kaynaklarıen_US
dc.subjectHücre ve Doku Mühendisliğien_US
dc.subjectRobotiken_US
dc.subjectTarımsal Ekonomi ve Politikaen_US
dc.subjectEndüstri Mühendisliğien_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectTaşınım Bilimi ve Teknolojisien_US
dc.subjectİstatistik ve Olasılıken_US
dc.subjectYerbilimlerien_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectBilgi Sistemlerien_US
dc.subjectMaden İşletme ve Cevher Hazırlamaen_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectDisiplinler Arası Uygulamalaren_US
dc.subjectEvrim Biyolojisien_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectÇevre Bilimlerien_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectİnorganik ve Nükleeren_US
dc.subjectGenetik ve Kalıtımen_US
dc.subjectBitki Bilimlerien_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectTıbbien_US
dc.subjectJeolojien_US
dc.subjectBiyoliji Çeşitliliğinin Korunumasıen_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectNükleeren_US
dc.subjectKuş Bilimien_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectDonanım ve Mimarien_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectKompozitleren_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectKarşılaştırmalı Biolojien_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectTekstilen_US
dc.subjectÜreme Biyolojisien_US
dc.subjectBahçe Bitkilerien_US
dc.subjectElektrokimyaen_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectPartiküller ve Alanlaren_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectYapay Zekaen_US
dc.subjectUzaktan Algılamaen_US
dc.subjectMimarlıken_US
dc.subjectGörüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisien_US
dc.subjectGıda Bilimi ve Teknolojisien_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectToprak Bilimien_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectJeolojien_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectOrganiken_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectUygulamalıen_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectYazılım Mühendisliğien_US
dc.subjectİmalat Mühendisliğien_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectDisiplinler Arası Uygulamalaren_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectÖzellik ve Testen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectElektrik ve Elektroniken_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectSeramiken_US
dc.subjectİnşaat ve Yapı Teknolojisien_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectAnalitiken_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectKaplamalar ve Filmleren_US
dc.subjectÇevre Mühendisliğien_US
dc.subjectEntomolojien_US
dc.subjectBiyolojien_US
dc.subjectEnerji ve Yakıtlaren_US
dc.subjectFizikokimyaen_US
dc.subjectTelekomünikasyonen_US
dc.subjectİnşaat Mühendisliğien_US
dc.subjectDeniz ve Tatlı Su Biyolojisien_US
dc.subjectMetalürji Mühendisliğien_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectHava ve Uzayen_US
dc.titleFarklı oranlarda tiyoüre katkısının nanoyapılı Kadmiyum oksit (CdO) filmlerin fiziksel özellikleri üzerine etkisinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of effect of thiourea addition in different rates on the physical properties of nanostructured cadmium oxide (CdO) filmsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSüleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage974en_US
dc.identifier.endpage979en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record