Show simple item record

dc.contributor.authorKaya, İdris
dc.date.accessioned2019-07-16T16:01:40Z
dc.date.available2019-07-16T16:01:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpZNE1qZzJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2782
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarında BİT kullanım yaygınlığını belirleyerek, anne babaların çocuklarının BİT kullanımına yönelik yaklaşımları ile çocukların bu teknolojileri kullanım alışkanlıkları arasındaki ilişkileri incelemektir. Çalışma, yaşları 4.5 ile 6.4 arasında değişen ve anaokuluna devam eden 136 çocuğun anne babasından toplanan veriler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çocukların 65'i (%47,7) kız; 71'i (%52,3) erkektir. Verilerin analizinde t testi, ANOVA, Kruskal-Wallis testi, korelasyon ve regresyon teknikleri kullanılmıştır. Araştırma bulguları, çocukların haftalık olarak ortalama 15,52 saat bu teknolojilerinden bir ya da bir kaçını kullandığını göstermiştir. Anne babaların yarısına yakını çocuklarının bu teknolojilerden olumsuz etkilendiği bir ya da birkaç yaşantısı olduğunu ve çoğu anne baba BİT'i çocukları kontrol etmek için sıklıkla ödül veya ceza olarak kullandıklarını ifade etmişlerdir. Anne babaların çok büyük çoğunluğu BİT'i zararlı gördüklerini, yine büyük çoğunluk çocukların BİT kullanımına yönelik bazı sınırlarının olduğunu ifade etmiştir. Yapılan analizlerde; çocuğun BİT kullanım süresinin BİT'ten olumsuz etkilenip etkilenmemesine ve anne babanın BİT'i bir ödül veya ceza olarak kullanmasına, teknoloji kullanımına ilişkin sınırların olup olmamasına ve teknolojiyi yararlı veya zararlı algılamasına göre de farklılaşmadığı görülmüştür. Yapılan regresyon analizinde ise çocukların BİT kullanım süresinin anne babaların teknoloji kullanım süresi ve çocuk için ideal gördükleri süre değişkenleri tarafından anlamlı şekilde yordandığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar okul öncesi dönem çocuklarının teknoloji kullanım sürelerinin anne babalarının teknoloji kullanımına yönelik yaklaşımlarından çok, çocuklarının ne kadar süre teknoloji kullanmaları gerektiğine dair düşünceleri ve anne babanın kendi teknoloji kullanım alışkanlıklarından etkilendiğini göstermektedir. Son olarak çalışmadan elde edilen bu bulgular ilgili literatür çerçevesinde tartışılmıştıren_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to determine the prevalence of ICT use in pre-school children and to examine the relationship between the parents' approaches toward their children’s using ICT and the children's habits of using these technologies. The study was conducted on the data collected from the parents of 136 children aged between 4.5 and 6.4 years. 65 of the children (47.7%) are girls; 71 (52.3%) are boys. In the analysis of the data, t test, ANOVA, Kruskal-Wallis test, correlation and regression techniques were used. The research findings show that children use one or more of these technologies on an average of 15.52 hours per week. Approximately half of the parents was stated that there were one or more experiences that their children are adversely affected the technology and that most parents use ICT as a reward or punishment to control the children. The vast majority of parents regard ICT as a little or very harmful, and again, they have some limitations for ICT use. Analyzes to determine whether the weekly use of technology by children varies according to parents' approach; the child's use of ICT does not differ according to whether theirs parents use ICT as a prize or a punishment and whether child are negatively affected by ICT or not. Similarly, there is no difference according to whether or not the child has a limit on the use of ICT technology and the parents’ perception how useful or harmful the technology is. In the regression analysis, it was determined that the duration of ICT use by children was significantly predicted by the duration of the technology use of the parents and their thought about the time period ideal for the child. These results show that pre-school children's technology use time is more influenced by their parents' own technology usage habits and parent thoughts about how long their children should use technology rather than parents’ approaches towards technology use. Finally, these findings which were obtained from this study are discussed in the related literatureen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleAnne babaların çocuklarının bilgi/İletişim teknolojilerini (BİT) kullanımına yönelik yaklaşımları İle çocukların bu teknolojileri kullanım alışkanlıkları arasındaki İlişkien_US
dc.title.alternativeThe relationship between parent's approach toward their childrens using information and communation technologies (ICT) and children's habits of using these technologiesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue23en_US
dc.identifier.startpage173en_US
dc.identifier.endpage186en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record