Show simple item record

dc.contributor.authorDemir, Rıdvan
dc.date.accessioned2019-07-16T16:01:42Z
dc.date.available2019-07-16T16:01:42Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2147-7256
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpneE5qSTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2791
dc.description.abstractGenel eğitimde olduğu gibi özel eğitimde de öğrenme-öğretme ve değerlendirme sürecinde en çok başvurulan kaynaklardan birisi ders kitaplarıdır. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için din öğretimine yönelik ders kitabının hazırlanmasında gerekli özen gösterilmelidir. Ders kitaplarının öğretim programı çerçevesinde, eğitim ve öğretimi etkili kılacak şekilde hazırlanması temel şarttır. Bu araştırmada Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı içerik, görsel, dil-anlatım, etkinlikler ve değerlendirme çalışmaları açılarından değerlendirilmek amacıyla doküman taraması yapılarak betimsel açıdan incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabında uygulamaya yönelik bir takım eksiklikler olduğuna ve ders kitabının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine işaret etmektediren_US
dc.description.abstractAs in general education, textbooks are one of the most applied resources in the process of learning teaching and evaluation in special education. Necessary attention should be paid to the preparation of the textbook for the teaching of religion for individuals who need special education. During the preparation of the textbooks, it is the basic condition that they are well prepared in the framework of the curriculum so that the education and training is effective. In this research, religious culture and moral knowledge textbook of special education vocational education center (School) was examined from a descriptive point of view after the document scanning in order to interpret the textbook from the perspective of content, visuality, expression, activities and evaluation studies. The results obtained indicate that there are some shortcomings in the implementation of the religious culture and moral knowledge textbook for the special education vocational education and it should be reviewed againen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.titleÖzel eğitim din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabının çeşitli açılardan incelenmesien_US
dc.title.alternativeAnalysis of religious culture and moral knowledge textbook for special education from various aspectsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAmasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue9en_US
dc.identifier.startpage103en_US
dc.identifier.endpage132en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record