Show simple item record

dc.contributor.authorTaşkın, Atilla
dc.contributor.authorKaradavut, Ufuk
dc.contributor.authorCamcı, Ömer
dc.date.accessioned2019-07-16T16:01:51Z
dc.date.available2019-07-16T16:01:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2148-3647
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprME1EWXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2829
dc.description.abstractTürkiye’de kaz ve ördek gibi kanatlı hayvanların yetiştirilmesi konusunda ciddi girişimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Kırşehir ili bu konuda potansiyeli yüksek olan bir ilimizdir. Bu çalışmada Kırşehir ilinde damızlık kaz yetiştiren üreticilerin ve damızlık kazların özellikleri ile damızlık kaz yetiştiriciliğinin başarısını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için il genelinde damızlık kaz yetiştiriciliği yapan ve tek aşamalı rastgele olasılık örnekleme yöntemi ile belirlenen işletmeler ile birebir görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde özel olarak hazırlanmış anket soruları sorulmuş ve alınan cevaplara göre değerlendirme yapılmıştır. Elde edilen verilere korelasyon ve regresyon analizi uygulanmıştır. Ayrıca başarılı üretimin belirleyicilerini tespit için faktör analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak damızlık kaz yetiştiriciliğini etkileyen en önemli faktörlerin üreticilerin gelir durumu, eğitim seviyesi ile kazların hastalık ve zararlılara gösterdiği yüksek tolerans olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThere is a need for encouragement rearing for goose and duck in Turkey. There has been a high goose breeding potential in Kırşehir. This study, aimed to determine the factors affecting the success of goose breeding with the attitudes of the goose keepers in Kırşehir. For this purpose, keepers were selected according to the one-stage random probability sampling method. The survey was prepared for keepers. The evaluation was based on the responses received. Correlation and regression analysis were applied to the obtained data. In addition, factor analysis was applied to determine the successful production. In conclusion, the important factors affecting goose breeding were: income status and education level of keepers and also the tolerance of goose in diseases and pests.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenetik ve Kalıtımen_US
dc.subjectBitki Bilimlerien_US
dc.subjectBiyoliji Çeşitliliğinin Korunumasıen_US
dc.subjectKuş Bilimien_US
dc.subjectAgronomien_US
dc.subjectÜreme Biyolojisien_US
dc.subjectBahçe Bitkilerien_US
dc.subjectMantar Bilimien_US
dc.subjectGıda Bilimi ve Teknolojisien_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectToprak Bilimien_US
dc.subjectZoolojien_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.subjectEkolojien_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectSütçülük ve Hayvan Bilimlerien_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectSu Kaynaklarıen_US
dc.subjectÇevre Mühendisliğien_US
dc.subjectTarımsal Ekonomi ve Politikaen_US
dc.subjectİstatistik ve Olasılıken_US
dc.subjectEntomolojien_US
dc.subjectBalıkçılıken_US
dc.subjectVirolojien_US
dc.subjectBiyolojien_US
dc.subjectDeniz ve Tatlı Su Biyolojisien_US
dc.subjectÇevre Bilimlerien_US
dc.titleKırşehir ilindeki damızlık kaz yetiştiriciliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of factors affecting goose breeding in Kırşehiren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage138en_US
dc.identifier.endpage144en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record