Show simple item record

dc.contributor.authorYıldız, Ercan
dc.contributor.authorKaplankıran, Mustafa
dc.date.accessioned2019-07-16T16:01:51Z
dc.date.available2019-07-16T16:01:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1018-8851
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpJM01Ea3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2832
dc.description.abstractFarklı turunçgil tür ve çeşitlerinde yapılan tozlama çalışmaları, farklı tozlayıcıların meyve tutum oranı, meyve iriliği ve meyve başına tohum sayısı üzerine etkilerinin oldukça geniş bir varyasyon gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada, 'Robinson' ve 'Fremont' mandarin çeşitlerinin meyve tutumu ve bazı meyve kalite özellikleri üzerine dört farklı tozlayıcı çeşidin ('Rhode Red Valencia', 'Midknight Valencia' ve 'Valencia Late' portakalları ile 'Rio Red' altıntopu) etkileri araştırılmıştır. Denemede her bir çeşit Tesadüf Parselleri Deneme Desenine göre 3 tekerrürlü olarak yer almıştır. Meyve tutumu ile meyve ağırlığı, suda çözünebilir kuru madde (SÇKM) miktarı, SÇKM/Asit oranı, meyve başına tohum miktarı gibi pomolojik özellikler üzerine tozlayıcıların etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Olgunluk döneminde her iki ana ebevyn çeşidinde de en yüksek meyve tutumu sırasıyla %23.08 ve %21.57 ile 'Valencia Late' portakalı ile melezlendiğinde elde edilmiştir. 'Robinson' mandarininde en ağır meyveler 'Rhode Red Valencia' melezinden elde edilmişken, 'Fremont' mandarininde serbest tozlanma koşularında melezlemeye göre daha büyük meyveler alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, en iyi tozlayıcılar 'Robinson' mandarini için 'Rhode Red Valencia' ve 'Valencia Late' çeşitleri, Fremont mandarini için ise 'Midknight Valencia' ve 'Rio Red' çeşitleri olmuşturen_US
dc.description.abstractPrevious studies on cross-pollination of Citrus varieties have shown the existence of a wide variation in fruit set ratio, fruit size, and number of seeds per fruit with different pollinators. In the current study, the effects of four pollinator cultivars ('Rhode Red Valencia', 'Midknight Valencia', and 'Valencia Late' oranges and 'Rio Red' grapefruit) on the fruit set, and some fruit quality characters of 'Robinson' and 'Fremont' mandarin cultivars were determined. The experimental setup was a complete randomized design with three replications of each combination. The effects of cross-pollination on fruit set and pomological characters, such as fruit weight, total soluble solids (TSS), TSS:TA (total acids) ratio, and number of seeds per fruit were statistically significant. At maturity, female parent cultivars’ flowers that were cross-pollinated with 'Valencia Late' orange, had the highest fruit set with 23.08% and 21.57%, respectively. The heaviest fruits of 'Robinson' mandarin were obtained by cross-pollination with 'Rhode Red Valencia' orange. Avarege fruit weight from open-pollinated was higher than those from cross-pollination in 'Fremont' mandarin. According to the results, 'Rhode Red Valencia' and 'Valencia Late' oranges for 'Robinson' mandarin and 'Midknight Valencia' orange, and 'Rio Red' grapefruit for Fremont mandarin, were determined as the best crossings.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.titleThe effect of cross-pollination on fruit set and quality in 'Robinson' and 'Fremont' mandarinsen_US
dc.title.alternative'Robinson' ve 'Fremont' mandarin çeşitlerinde yabancı tozlanmanın meyve verim ve kalitesine etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEge Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume54en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage107en_US
dc.identifier.endpage112en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record