Show simple item record

dc.contributor.authorEraslan Şakar, Aysel
dc.contributor.authorÖzkan, Hüseyin
dc.contributor.authorYakan, Akın
dc.date.accessioned2019-07-16T16:01:56Z
dc.date.available2019-07-16T16:01:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1300-0861
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjeE16WTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2850
dc.description.abstractBu çalışmada küçük hacimlerdeki süt örneklerinden total RNA izolasyonu yapılarak, RT-qPCR çalışmalarının yapılabilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Bunun için 7,5 mL sütten RNA izole edilmiş; RNA miktarı, kalitesi ve RT-qPCR'dan elde edilen Ct sonuçları 100 mL sütten elde edilen değerlerle karşılaştırılmıştır. Kullanılan bütün örneklerde A260/A280 absorbans oranı 1,70'ten büyük, RNA saflığının ortalaması 7,5 mL örnek grubunda 1,87±0,07, 100 mL örnek grubunda 1,77±0,01 olarak tespit edilmiştir. Total RNA konsantrasyonunun ortalaması 7,5 mL örnek grubunda 149,37±43,40 µg/mL iken, 100 mL örnek grubunda 309,03±77,82 µg/mL olarak ölçülmüştür. Kullanılan 8 keçinin somatik hücre sayısının (SCC) ortalaması ise 486,37±185,68 x 103olarak hesaplanmıştır. Elde edilen RNA'ların RT-qPCR'da kullanılabilirliğini test etmek için keçi süt somatik hücrelerinde referans gen olarak kabul edilen Ribosomal Protein Lateral Stalk Subunit P0 (RPLP0) geni kullanılmıştır. 7,5 mL grubunda Ct sonuçlarının ortalaması 20,33±0,39, 100 mL grubunda 19,51±0,41 olarak bulunmuş olup, iki grup arasında bir fark oluşmamıştır (P=0,170). Elde edilen RNA'nın miktarı, kalitesi ve Ct sonuçları 7,5 mL süt kullanılarak da RNA izolasyonu yapılabileceğini göstermiştiren_US
dc.description.abstractThis study aimed to study the application availability of RT-qPCR by total RNA extraction from small volumes of milk samples. RNA was extracted from 7,5 mL milk. Amount and quality of RNA and Ct results obtained via RT-qPCR were compared with the values obtained from 100 mL milk. A260/A280 ratio of absorbance was found to be higher than 1,70 in all samples. Mean RNA purity were identified as 1,87±0,07 and 1,77±0,01 in 7,5 mL and 100 mL milk samples respectively. While mean total RNA concentration was 149,37±43,40 µg/mL in 7,5 mL milk sample, it was measured to be 309,03±77,82 µg/mL in 100 mL milk sample. Mean somatic cell count (SCC) of the 8 goats used in the study was calculated as 486,37±185,68 x 103 cells/mL. Ribosomal Protein Lateral Stalk Subunit P0 (RPLP0) gene which is accepted as the reference gene in goat somatic cells was used to test application availability of obtained RNA in RT-qPCR. Mean Ct results were found to be 20,33±0,39 and 19,51±0,41 in 7,5 mL and 100 mL groups respectively, creating no difference between the two groups (P = 0,170). Quality and amount of obtained RNA and Ct results showed that it was possible to extract RNA by using 7,5 mL milken_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.titleIs total RNA extraction possible from small volume goat milk (7.5 mL) for RT-qPCR studies ?en_US
dc.title.alternativeRT-qPCR çalışmaları için küçük hacimli keçi sütlerinden (7.5 mL) total RNA ekstraksiyonu mümkün müdür ?en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume65en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage57en_US
dc.identifier.endpage61en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record