Show simple item record

dc.contributor.authorArslan, Ömer
dc.date.accessioned2019-07-16T16:02:07Z
dc.date.available2019-07-16T16:02:07Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2147-7655
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprd056a3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2890
dc.description.abstractMuş ili, Türkiye'nin üçüncü büyük iç ovasına (Muş Ovası) ev sahipliği yapmaktadır. Bununla birlikte Malazgirt, Bulanık ve Liz ovaları da Muş ili sınırları içerisinde yer almaktadır. Başta Muş Ovası olmak üzere Muş’ta yer alan ovalarda şimdiye kadar konvansiyonel tarım yapılmadığından, bu ovalar kimyasal gübre ve ilaçlamalardan etkilenmemiş ve temiz kalabilmiştir. İlin ovaları dışında kalan toprakları dağlık veya engebelidir. Bu dağlık ve engebeli topraklarda mera alanları ağırlıktadır ve buralarda %80 oranında mera hayvancılığı yapılmaktadır. Dünyada ve ülkemizde sağlıklı beslenme konusunda gittikçe yükselen bir bilinçlenmeye bağlı olarak doğal gıdaya rağbet gün geçtikçe artmaktadır. Bu artan talebi karşılayacak toprak alanlarının sınırlı olmasından dolayı da doğal gıda fiyatları konvansiyonel gıdaya göre oldukça yüksektir. Ancak Muş ili bu iki potansiyelini pazarda iyi değerlendiremediği için Türkiye'nin sosyo-ekonomik açıdan en az gelişmiş kentlerinden biridir. Bu araştırmada, Muş ilinin doğal tarım ve hayvancılıktaki potansiyelini değerlendirebilmek için ilin geçmişten günümüze ekonomik gelişimiyle birlikte ilin SWOT analizi göz önünde bulundurularak tarım ve hayvancılığa dayalı sürdürülebilir ve katma değeri olan bir ekonomik gelişim için yapılması gerekenler tespit edilmeye çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractMuş has the third largest inland plain of Turkey (the Muş Plain) and the Malazgirt, Bulanık and Liz plains. These plains have remained virgin and unspoiled since no conventional agriculture has been applied to them. The territories outside the plains of the province are mountainous or hilly plains. In this mountainous and uneven terrain, pastureland areas are dominant and in these lands 80% grass-fed animal breeding is made. Due to a growing awareness of healthy nutrition in the world and in our country, the demand for natural food is increasing day by day and natural food prices are considerably higher than conventional food because of the limited availability of land to meet this increasing demand of it. Since Muş could not evaluate these two potentials well in the market, it is one of the socio-economically least developed cities of Turkey. In this research, the SWOT analysis of the province and from the past to today economic growth of the province will be considered together in order to assess the potential of the added value sustainable economic development based on natural agriculture and animal breeding.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectBilimsel Disiplinleren_US
dc.subjectKültürel Çalışmalaren_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectÇevre Çalışmalarıen_US
dc.subjectOtelciliken_US
dc.subjectKonaklamaen_US
dc.subjectSpor ve Turizmen_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectFilmen_US
dc.subjectRadyoen_US
dc.subjectTelevizyonen_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.subjectHalkla İlişkileren_US
dc.subjectErgonomien_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.subjectFiziki Coğrafyaen_US
dc.subjectSağlık Politikaları ve Hizmetlerien_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectDavranış Bilimlerien_US
dc.subjectYöneylemen_US
dc.subjectAraştırma ve Yönetim Bilimien_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectDil ve Dil Bilimen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectSosyalen_US
dc.subjectİşen_US
dc.subjectEdebi Teori ve Eleştirien_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectBeşeri Bilimleren_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectBilim Felsefesi ve Tarihien_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectAlan Çalışmalarıen_US
dc.subjectPlanlama ve Gelişimen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.titleMuş ili özelinde doğal tarım ve hayvancılığa dayalı sürdürülebilir bir ekonomik gelişimen_US
dc.title.alternativeA sustainable economic development based on natural agriculture and livestock breeding in Muş provinceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage75en_US
dc.identifier.endpage90en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record