Show simple item record

dc.contributor.authorAltunok, Vahdettin
dc.contributor.authorBaşpınar, Nuri
dc.contributor.authorPeker Akalın, Pınar
dc.contributor.authorYüksek, Nazmi
dc.date.accessioned2019-07-16T16:02:11Z
dc.date.available2019-07-16T16:02:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1309-6958
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpZNE5EQTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2906
dc.description.abstractAmaç: Van kedileri, doğu Türkiye kaynaklıdır ve ulusal kültürel varlıkların bir parçasıdır. Van kedilerinin en belirgin özelliği, gözlerinin renkleridir (diskromatopsi). Bu çalışmanın amacı, Van kedilerinde plazma aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz aktiviteleri, total protein, albümin, glikoz, trigliserit, LDL kolesterol, HDL kolestrol, kan üre / nitrojen ve kreatinin düzeylerini saptamak ve bu parametrelerin cinsiyet, yaş, göz rengi ve tüy uzunluğu ile ilişkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, standart kedi yemi ile beslenen, sağlıklı, 47 adet Van kedisi (Van Kedi Evi, Yuzuncu Yil Üniversitesi, Van) kan plazması kullanıldı. Kediler, cinsiyet (dişierkek), yaş (1-2; 3-4; 5'in üzerinde), göz rengi (amber-amber, amber-mavi, mavi-amber, mavi-mavi, soldan sağa açıklanan gözler) ve tüy uzunluğu (kısa; uzun) temel alınarak gruplara ayrıldı. Plazma biyokimyasal parametreleri ticari kitlerle kolorimetrik olarak spektrofotometre ile belirlendi.Bulgular: Cinsiyete ilişkin olarak parametreler arasında fark yoktu. Kısa tüylü kedilerde uzun tüylü kedilere göre albumin düzeyleri daha yüksekti (p<0.05). Göz rengi açısından değerlendirildiğinde, mavi-mavi gözlü kedi plazma glikoz düzeyleri diğer göz rengi gruplarına göre çok daha yüksekti (p<0.001). Yaş gruplarında, 1-2 yaşındaki kedilerde kreatinin düzeyleri diğer yaş gruplarına göre daha düşüktü (p<0.05)Öneri: Sonuçlarımız, Van kedilerinin plazma biyokimyasal parametrelerinin bazılarının göz rengi, yaş ve tüy uzunluğu ile ilişkili olabileceğini göstermiştir. Ayrıca Van kedilerinden elde edilen bu biyokimyasal bulguların, klinik tanıda yarar sağlayacağı düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractAim: Van cats originate from eastern Turkey and they are a part of the national cultural assets. The most striking characteristic feature of the Van cats is the colour of their eyes (dischromatopsy). The aim of this study was to determine plasma aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase activities, total protein, albumin, glucose, triglyceride, total cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, urea/nitrogen, and creatinin levels and the relation of these parameters with sex, age, eye colour and hair length in Van cats.Materials and Methods: Healthy blood plasma, 47 Van cats (Van Cat House, Yuzuncu Yil University, Van), fed with standart cat food, were used. Cats were divided into groups based on sex (female-male), age (1-2; 3-4; above 5), eye colour (amber-amber, amber-blue, blue-amber, blue-blue, eyes described from left to right) and hair length (short; long). Plasma biochemical parameters were determined colorimetrically by spectrophotometry, with commercial kits. Results: There was no difference between the parameters regarding with sex. Albumin levels were higher in the short-haired cats compared to the long-haired cats (p<0.05). As regards eye colours, blue-blue eyed cat plasma glucose levels were much higher from than in the other eye colour groups (p<0,001). In age groups, creatinin levels were lower (p<0.05) in 1-2 year-old cats compared to the other age groups. Conclusions: Our results indicate that some of the plasma biochemical parameters of the Van cats may be related to their eyecolours, age and hair length. It also can be considered that the biochemical parameters obtained in the Van cat may be useful for the clinical diagnosisen_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.titleRelation of some biochemical parameters in Van (Turkey) cats with sex, age, eye colour and hair lengthen_US
dc.title.alternativeVan kedilerinde bazı biyokimyasal parametreler il cinsiyet, yaş, göz r rengi ve tüy uzunluğu arasındaki ilişkileren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEurasian Journal of Veterinary Sciencesen_US
dc.contributor.departmentHatay Mustafa Kemal Üniversitesien_US
dc.identifier.volume34en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage19en_US
dc.identifier.endpage24en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record