Show simple item record

dc.contributor.authorYakan, Akın
dc.contributor.authorÖzkan,Hüseyin
dc.contributor.authorEraslan Şakar, Aysel
dc.contributor.authorAteş, Cafer Tayyar
dc.contributor.authorÜnal, Necmettin
dc.contributor.authorKoçak, Ömür
dc.contributor.authorDoğruer, Gökhan
dc.contributor.authorÖzbeyaz, Ceyhan
dc.date.accessioned2020-07-23T07:20:23Z
dc.date.available2020-07-23T07:20:23Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationYakan, A., Şakar, A. E., Özkan, H., Ateş, C. T., Ünal, N., Koçak, Ö., ... & Özbeyaz, C. (2019). Milk yield and quality traits in different lactation stages of Damascus goats: Concentrate and pasture based feeding systems.en_US
dc.identifier.issn1300-0861
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.33988/auvfd.547470
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2914
dc.description.abstractBu çalışma, farklı besleme sistemlerindeki Şam keçilerinin laktasyonun farklı dönemlerinde süt verimi ve süt kalite özelliklerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Keçiler konsantre yeme ve meraya dayalı olarak iki farklı besleme sistemine ayrılmıştır. Besleme sistemlerinin, laktasyon süresi üzerine etkisi önemsiz olurken laktasyon süt verimi üzerinde önemli farklılığa sebep olmuştur. Besleme sistemleri arasında pH, süt kompozisyonu (yağ, laktoz, kuru madde), somatik hücre sayısı ve laktasyonun erken dönemleri hariç malondialdehit düzeyleri benzer olurken, aynı parametreler üzerinde laktasyon dönemlerinin etkisi önemli olmuştur. Sütteki Kalsiyum seviyeleri erken laktasyon dönemlerinde besleme sistemleri bakımından farklılık göstermiştir. Ayrıca laktasyon dönemleri arasında da farklılık meydana gelmiştir. Sütte bulunan diğer mineral maddelerin de laktasyonla beraber azaldığı tespit edilmiştir. Yağ asidi kompozisyonu besleme sistemlerinden büyük oranda etkilenirken, tüm yağ asitleri laktasyon dönemlerine göre önemli düzeyde farklılık göstermişlerdir. Meraya dayalı besleme sistemindeki keçilere ait sütler daha düşük toplam doymuş yağ asidi oranı, aterojenik indeks, trombojenik indeks ve koku indeks değerine sahip olmuştur. Süt yağ asidi kompozisyonu bakımından meraya dayalı beslenen keçilerden elde edilen süt konsantre yeme dayalı beslenen gruba göre daha sağlıklı bulunmuştur. Benzer şekilde erken laktasyon döneminde üretilen süt, geç laktasyon döneminde üretilene göre daha sağlıklı olmuştur.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnkara Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.33988/auvfd.547470en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDamascus goaten_US
dc.subjectFeeding systemen_US
dc.subjectLactation stageen_US
dc.subjectMilk qualityen_US
dc.subjectMilk yielden_US
dc.subjectŞam keçisien_US
dc.subjectBesleme sistemien_US
dc.subjectLaktasyon dönemien_US
dc.subjectSüt kalitesien_US
dc.subjectSüt verimien_US
dc.titleMilk yield and quality traits in different lactation stages of Damascus goats : Concentrate and pasture based feeding systemsen_US
dc.title.alternativeŞam keçilerinde laktasyonun farklı dönemlerinde süt verimi ve süt kalitesi özellikleri : Konsantre ve meraya dayalı besleme sistemlerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentVeteriner Fakültesien_US
dc.identifier.volume66en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage117en_US
dc.identifier.endpage129en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record