Show simple item record

dc.contributor.authorİşler, Cafer Tayer
dc.contributor.authorUyar, Ahmet
dc.contributor.authorGökalp Bozan, Tuğba
dc.date.accessioned2020-07-28T06:53:36Z
dc.date.available2020-07-28T06:53:36Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationİŞLER, C. T., Ahmet, U. Y. A. R., & BOZAN, T. G. Ratlarda Skrotal Ekstrakutan ve Ensizyonel Subkutan Ligatür Uygulamasının ve Etkilerinin Değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 8(2), 225-231.en_US
dc.identifier.issn2146-717X
dc.identifier.issn2146-7188
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.31196/huvfd.667774
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2946
dc.description.abstract: Bu çalışma; sokak hayvanlarının üremelerinin kontrol altına alınmasına katkıda bulunmak amacıyla yapıldı. Bu amaçla yapılan invaziv veya noninvaziv uygulamaların hem başarısını arttırmak hem uygulama süreçlerini kısaltmak hem de masraflarını minimize ederek hayvan refahına olan etkilerini en aza indirmek için insani ve komplikasyonsuz bir metot geliştirmek planlanmıştır. Bu çalışmada 20 adet erkek rat kullanıldı. Ratlar onarlı iki eşit gruba ayrıldı. Gruplardan birine skrotal ekstrakutan diğerine ensizyonel subkutan ligatür uygulaması yapılarak iki ayrı teknikle kastrasyon uygulaması gerçekleştirildi. Deney hayvanlarına operasyon sonrası 3 gün antibiyotik uygulaması yapıldı ve 10 gün boyunca skrotal değişiklikler kliniksel olarak kontrol edildi. Histopatolojik incelemelerde testis dokusunun komple nekroze olduğu gözlendi. Her iki tekniğin de kastrasyon işleminde başarılı bir şekilde kullanılabildiği ortaya konuldu. Sonuç olarak ratlarda skrotal ekstrakutan ve enzisyonel subkutan ligatür uygulamasının kastrasyon için başarılı olduğu, uygulamanın pratik ve etkili olduğu, kliniksel olumsuzlukların bulunmadığı, masraflı, komplikasyonlu ve ağır anestezik uygulamalara gerek olmadığı belirlendi. Ekstrakutan ve subkutan ligatür ile kastrasyonun sokak hayvanlarında ve pet hayvancılığında üremenin kontrol altına alınmasında uygulaması kolay, pratik, başarılı ve alternatif bir çözüm olacağı, serbest veteriner hekimler ve Belediye Veteriner İşleri Müdürlüklerinin başarısını arttıracağı, toplumsal bir soruna pratik bir çözüm olacak yeni teknikler olarak tavsiye edilmektedir.en_US
dc.description.abstractThis study was conducted to contribute to the control of the reproduction of stray animals. For these reasons, it was planned to developed a humanitarian and un-complicated method in order to increase the success of invasive or noninvasive applications, to shorten the time of application processes, and to minimize the effects on animal welfare by reducing the costs. In this study, 20 male rats were used. The rats were divided into two equal groups. Two different castration techniques were performed: scrotal extracutaneous to one group and incisional subcutaneous ligature to another group. Antibiotics were applied to the rats postoperatively for three days and scrotal changes were checked clinically for 10 days. Histopathological examination revealed complete necrosis of testicular tissue. Both techniques were found to be successful in castration. In conclusion, scrotal extracutaneous and incisional subcutaneous ligature administration was found to be successful, practical and cost-effective for castration of rats, no clinically undesirable complications and did not require heavy anesthetic applications. Furthermore, these two methods are recommended as an new method to private veterinarians and Municipal Veterinary Affairs Directorate for the castration of stray and pet animals.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHarran Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.31196/huvfd.667774en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectKastrasyonen_US
dc.subjectRaten_US
dc.subjectSokak hayvanlarıen_US
dc.subjectLigatüren_US
dc.subjectCastrationen_US
dc.subjectRaten_US
dc.subjectStreet animalsen_US
dc.subjectLigatureen_US
dc.titleRatlarda skrotal ekstrakutan ve ensizyonel subkutan ligatür uygulamasının ve etkilerinin değerlendirilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHarran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentVeteriner Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-1910-8316en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-4345-6756en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0696-253Xen_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage225en_US
dc.identifier.endpage231en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess