Show simple item record

dc.contributor.authorGümüş Şekerci, Yasemin
dc.contributor.authorKır Biçer, Emine
dc.date.accessioned2020-07-28T08:20:57Z
dc.date.available2020-07-28T08:20:57Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationŞEKERCI, Y. G., & BIÇER, E. K. (2020). The Effect of Walking Exercise on Quality of Life and Sleep in Elderly Individuals: Randomized Controlled Study. Turkish Journal of Geriatrics, 22(4).en_US
dc.identifier.issn1304-2947
dc.identifier.issn1307-9948
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.31086/tjgeri.2020.123
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2948
dc.description.abstractIntroduction: This study was conducted for determining the efect of a walking exercise program on quality of life and sleep in elderly individuals. Materials and Method: The study was designed as a randomized controlled trial that was stratifed by gender, age, and physical activity levels. The study was conducted with 60 elderly individuals, 30 participants in the exercise walking group who participated in the walking program, and 30 participants in the control group without any intervention. The exercise walking group participated in the 40-minute walking program twice a week for 8 weeks. No intervention was made for the control group. In the study, data were collected using the introductory information form, World Health Organization Quality of Life Scale-Elderly Module, and Pittsburgh Sleep Quality Index. The same data collection forms were re-administered to the both groups after the walking program. Results: A signifcant improvement was found in the daily walking time (mean±sd=32.16±13.43), quality of life (mean±sd=81.30±2.87) and sleep quality (mean±sd=4.33±2.39), of the exercise walking group participating in the walking program compared with the control group (p<0.001). Conclusion: It was found that the walking program positively afected quality of life and sleep of elderly individuals. Consequently, this walking program is recommended to be applied in every environment where elderly individuals liveen_US
dc.description.abstractGiriş: Bu çalışma yürüyüş programının yaşlıların yaşam kalitesi ve uykusuna etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma, cinsiyet, yaş ve fiziksel aktivite düzeylerine göre tabakalandırılmış randomize kontrollü bir araştırmadır. Çalışma yürüyüş programına katılan 30 deney grubu ve her hangi bir girişim uygulanmayan 30 kontrol grubu olmak üzere 60 yaşlının katılımı ile gerçekleşmiştir. Deney grubu sekiz hafta boyunca haftada iki kez, günde 40 dakikalık yürüyüş programına alınmıştır. Kontrol grubuna herhangi bir girişimde bulunulmamıştır. Çalışmada veriler her iki grupta, tanıtıcı bilgi formu, Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği-Yaşlı Modülü ve Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi kullanılarak toplanmıştır. Yürüyüş programından sonra her iki gruba aynı veri toplama formları tekrar uygulanmıştır. Bulgular: Yürüyüş programına katılan deney grubunun günlük yürüyüş süresi (ortalama±ss=32.16±13.43), yaşam kalitesi (ortalama±ss=81.30±2.87) ve uyku kalitesinde (ortalama±ss=4.33±2.39) kontrol grubuna göre önemli derecede ilerleme belirlenmiştir (p<0.001). Sonuç: Yürüyüş programının yaşlı bireylerin yaşam ve uyku kalitesini olumlu etkilediği bulunmuştur. Sonuçta yürüyüş programının yaşlının yaşadığı her ortamda yapılabileceği önerisinde bulunulmuştur.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTürk Geriatri Derneğien_US
dc.relation.isversionof10.31086/tjgeri.2020.123en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAgeden_US
dc.subjectWalkingen_US
dc.subjectQuality of lifeen_US
dc.subjectSleepen_US
dc.subjectYaşlıen_US
dc.subjectYürümeen_US
dc.subjectYaşam kalitesien_US
dc.subjectUykuen_US
dc.titleThe effect of walking exercise on quality of life and sleep in elderly individuals : Randomized controlled studyen_US
dc.title.alternativeYaşlılara uygulanan yürüyüş programının yaşam kalitesi ve uyku üzerine etkisi : Randomize kontrollü çalışmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Geriatri Dergisien_US
dc.contributor.departmentHatay Sağlık Yüksekokuluen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-9661-0924en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-4773-9393en_US
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage443en_US
dc.identifier.endpage453en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record