Show simple item record

dc.contributor.authorSarıgöz, Okan
dc.date.accessioned2020-08-31T11:10:06Z
dc.date.available2020-08-31T11:10:06Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationSARIGÖZ, O. (2019). Lifelong Learning and Student Awareness. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 8(4).en_US
dc.identifier.issn2147-1185
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.15869/itobiad.581635
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2974
dc.description.abstractLifelong learning is a supporting processwhich reinforces the knowledge, virtues and skills obtained by individuals and helps using these abilities in real life. The purpose of this study is to determine the opinions of students studying in vocational school of higher education about Lifelong Learning awareness considering some demographic variables. As research methods; mixed method and general survey method were utilized. As a result of the study it was found that one of the major factors in education was motivation, and that physical conditions should be arranged with respect to the students, the literacy level of every individual should be in a constant development, student-centered education was given in sufficient methods but education was not able to change the habits of the individuals in the desired level and therefore education should be provided starting from earlier ages and that acquiring knowledge should be made a habit through various trainings.en_US
dc.description.abstractYaşam Boyu Öğrenme, bireylerin edindikleri bilgileri, değerleri, becerileri artırarak güçlendiren ve bu becerilerin gerçek yaşamda kullanılabilmesini sağlayan destekleyici bir süreçtir. Bu araştırmanın amacı; meslek yüksekokulunda okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme farkındalıklarına yönelik görüşlerini bazı demografik değişkenleri de göz önünde bulundurarak belirlemeye çalışmaktır. Araştırmada yöntem olarak karma model ve genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, eğitimdeki en önemli etkenlerden birisinin motivasyon olduğu, eğitim ortamlarının fiziki koşullarının öğrenciye göre düzenlenmesi gerektiği, her bireyin okuryazarlığının sürekli olarak arttırılması gerektiği, öğrenci merkezli eğitimlerin yeterli yöntemlerle verildiği ancak eğitimin bireyin alışkanlıklarını istenilen düzeyde değiştirmediği bu nedenle eğitimin çok küçük yaşlardan itibaren verilmesi ve bilgi edinmenin çeşitli eğitimlerle alışkanlık haline getirilmesi gerektiği gibi sonuçlara ulaşılmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherMustafa YİĞİTOĞLUen_US
dc.relation.isversionof10.15869/itobiad.581635en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLifelong Learningen_US
dc.subjectLifelong Educationen_US
dc.subjectLearning How to Learnen_US
dc.subjectSelf-Learningen_US
dc.subjectAwarenessen_US
dc.subjectYaşam Boyu Öğrenmeen_US
dc.subjectYaşam Boyu Eğitimen_US
dc.subjectÖğrenmeyi Öğrenmeen_US
dc.subjectKendi Kendine Öğrenmeen_US
dc.subjectFarkındalıken_US
dc.titleLifelong learning and student awarenessen_US
dc.title.alternativeYaşam boyu öğrenme ve öğrenci farkındalığıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-1616-9789en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage2522en_US
dc.identifier.endpage2544en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record