Show simple item record

dc.contributor.authorSubaşı, Münevver
dc.contributor.authorÖzay Köse, Esra
dc.date.accessioned2020-08-31T11:45:08Z
dc.date.available2020-08-31T11:45:08Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationSubaşı, M. (2019). Üstün Yetenekli Öğrencilere Bağışıklık Sistemi Konusunun Öğretiminde EGS Tabanlı Öğretim Yönergesinin Etkisi. Elementary Education Online, 18(1).en_US
dc.identifier.issn1305-3515
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.17051/ilkonline.2019.527680
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/2976
dc.description.abstractBu çalışmada matematik öğretimi ve öğrenimi için geliştirilen EGS (Eşitlik-Gereklilik-Sorgulama) tabanlı öğretim yönergesinin üstün yetenekli öğrencilerin fen bilimleri öğretimi ve öğrenimine uygulama olanakları ve sonuçları araştırılmıştır. Çalışmanın örneklemini; Erzurum Cevat Dursunoğlu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ‘ne devam eden ve üstün yetenekli oldukları önceden yapılan WISC-R testi ile belirlenmiş (zekâ testi puanı 130 ve üzeri) ortaokul düzeyindeki 3 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmadan elde edilen verileri toplamak için DBT (Durum Belirleme Testi), yarı yapılandırılmış görüşmeler, ses kayıtları ve bireysel öğrenci raporları kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen verileri analiz etmek için nitel veri analizi yöntemlerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler ışığında öğrencilerin uygulama öncesi sahip olduğu anlama şekilleri yetersiz ve yüzeysel düzeyde olmakla birlikte açıklama yaparken genel olarak dışsal kanıt şemalarını kullanmaktaydılar. Uygulama sonrası anlama şekilleri bilimsel bir düzeye ulaşırken açıklama yaparken tercih ettikleri kanıt şemaları analitik kanıt şemaları seviyesine yükselmiştir.en_US
dc.description.abstractt. In this study, the possibilities and results of applying the DNR (Duality-Necessity-Repeated Reasoning) -based instruction for mathematics teaching and learning to the science teaching and learning of gifted students were investigated. 3 students diagnosed gifted and enrolled in Cevat Dursunoğlu Science and Art Center are composed of the sample of the study. SDT (Status Determination Test) , semistructured interviews, voice recordings and individual student reports were used to obtain data. In order to analyze data obtained from the study descriptive analysis of qualitative data analysis methods was used. In the case of the data obtained from the study, the students had to use the external evidence schemes in general when explaining the students with fragmanted and superficial level of understanding before the application. The ways of understanding reached a scientific level after the application, the evidence schemes that they preferred when making explanations rose to the levels of analytical evidence schemes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSinan Olkunen_US
dc.relation.isversionof10.17051/ilkonline.2019.527680en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.subjectEGS tabanlı öğretim yönergesien_US
dc.subjectAnlama şekillerien_US
dc.subjectDüşünme yollarıen_US
dc.subjectÜstün yeteneklien_US
dc.subjectBağışıklık sistemien_US
dc.subjectDNR based instructionen_US
dc.subjectThe ways of understandingen_US
dc.subjectThe ways of thinkingen_US
dc.subjectGifteden_US
dc.subjectImmunity systemen_US
dc.titleÜstün yetenekli öğrencilere bağışıklık sistemi konusunun öğretiminde EGS tabanlı öğretim yönergesinin etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of DNR based instruction in teaching immune system to gifted studentsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİlköğretim Onlineen_US
dc.contributor.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0001-6777- 6995en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-9085-7478en_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage8en_US
dc.identifier.endpage23en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess