Show simple item record

dc.contributor.authorBaba, Hayri
dc.contributor.authorAtay, Mine
dc.date.accessioned2020-09-03T07:43:52Z
dc.date.available2020-09-03T07:43:52Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationBaba, H., & Atay, M. (2019). Myxomycetes of Kumlu and Reyhanlı districts of Hatay/Turkey province. Biological Diversity and Conservation, 12(2), 41-50.en_US
dc.identifier.issn1308-5301
dc.identifier.issn1308-8084
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5505/biodicon.2019.36035
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/3014
dc.description.abstractBu çalışma 2015-2017 yılları arasında, Kumlu ve Reyhanlı ilçesinde 10 farklı lokaliteden toplanan örnekler üzerinde yapılmıştır. Örnekler; çeşitli yaprak ve ağaç kabukları, ağaç döküntüleri, çürümüş veya çürümemiş bitkisel materyallerden elde edilmiştir. Toplanan tüm numunelere nem odası tekniği uygulanmış ve cıvık mantar sporoforları geliştirilmeye çalışılmıştır. Bununla beraber doğal ortamında gelişmiş olan miksomisetler de toplanmıştır. Arazi ve laboratuvar çalışmaları sonucu elde edilen örneklerden 7 familya ve 13 cinse ait toplam 31 tür tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study has been made on the specimens which were obtained from 10 different station areas of Kumlu and Reyhanlı in 2015-2017. The samples were gathered from leaves, barks, litterfalls, decayed or unspoilt plant materials. It was tried to develop myxomycetes sporophores by applying Moist Chamber Culture to collected samples. In addition myxomycetes which grew up in their natural environments were obtained. As a result of field and laboratory studies, 31 taxa belonging to 7 families and 13 genera were identified.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherErsin Yücelen_US
dc.relation.isversionof10.5505/biodicon.2019.36035en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMiksomisetleren_US
dc.subjectTaksonomien_US
dc.subjectBiyoçeşitliliken_US
dc.subjectKumluen_US
dc.subjectReyhanlı - Hatayen_US
dc.subjectMyxomycetesen_US
dc.subjectTaxonomyen_US
dc.subjectBiodiversityen_US
dc.subjectKumluen_US
dc.subjectReyhanlı -Hatayen_US
dc.titleMyxomycetes of Kumlu and Reyhanlı districts of Hatay/Turkey provinceen_US
dc.title.alternativeKumlu ve Reyhanlı (Hatay)’da yayılış gösteren Miksomisetleren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBiological Diversity and Conservationen_US
dc.contributor.departmentFen Edebiyat Fakültesien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage41en_US
dc.identifier.endpage50en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record