Show simple item record

dc.contributor.authorTok, Fatih Mehmet
dc.date.accessioned2020-09-07T07:25:10Z
dc.date.available2020-09-07T07:25:10Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationTOK, F. M. Hatay İlinde Domates Bitkilerinden Elde Edilen Pyrenochaeta lycopersici izolatlarının Virülens Düzeyleri ve Moleküler Tiplerinin Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 6(4), 845-850.en_US
dc.identifier.issn2148-3647
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.30910/turkjans.633614
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/3047
dc.description.abstractSteril fungus olarak da bilinen Pyrenochaeta lycopersici, domates yetiştiriciliği yapılan ılıman iklim kuşağındaki pek çok alanda, %40-70 arası ürün kaybına sebep olan önemli bir patojen fungustur. P. lycopersici tarafından oluşturulan domates mantarımsı kök hastalığının etkin kimyasal mücadelesi bulunmamaktadır. Bu çalışmada, Hatay ilinde domates yetiştiriciliği yapılan alanlardan elde edilen P. lycopersici izolatlarının virülens düzeyleri ve moleküler tipleri araştırılmıştır. 2015 yılında Hatay iline bağlı domates yetiştirilen alanlarda survey çalışmaları gerçekleştirilmiş ve bu esnada solgunluk, sararma ve kök çürüklüğü görülen bitkilerden örnekler alınmıştır. Yarı seçici besi ortamında yapılan izolasyonlarda 17 P. lycopersici izolatı elde edilmiş ve teşhisleri ITS1/4 sekansı ile moleküler olarak doğrulanmıştır. Plyc1 ve Plyc2 spesifik primerleri ile yapılan PCR işlemi sonrasında izolatların 3’ünün moleküler Tip1 ve 14’ünün ise Tip2 olduğu tespit edilmiştir. Domates fideleri ile kültür filtrat yöntemi kullanılarak patojenisite testi gerçekleştirilmiştir. Oluşan hastalık simptomları 0-4 skalası kullanılarak değerlendirilmiş ve skala değerleri McKinney formülü kullanılarak McKinney indeksi değerlerine dönüştürülmüştür. Patojenisite testi sonucunda hastalık şiddeti izolatlar arasında farklılık göstermiştir (65-95). Moleküler tip ile izolatların virülenslikleri arasında herhangi bir ilişki bulunmadığı ancak izolatların elde edildikleri lokasyon ile virülenslikleri arasında hafif bir ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractPyrenochaeta lycopersici is one of the most important fungal plant pathogen, which is known as sterile gray fungus on tomato and causes severe yield loss up to 40-70% in most of the temperate tomato growing areas. There is no effective chemical control methods of corky root of tomato caused by P. lycopersici. In this study, we examined variability of virulence and molecular types in P. lycopersici isolates from tomato in Hatay province of Turkey. In 2015, surveys were carried out in tomato growing areas of Hatay province of Turkey and infected plant samples showing wilting, yellowing and root rot symptoms were collected. After isolations on semi selective medium, a total of 17 Pyrenochaeta lycopersici isolates were collected and verified by ITS1/4 sequence. PCR process with Plyc1 and Plyc2 specific primers showed that 3 isolates were molecular Type1 and 14 isolates were Type2. To assess of virulence level of Pyrenochaeta lycopersici, a pathogenicity test was conducted with tomato seedlings by culture filtrate method. Disease symptoms were measured with a scale of 0-4 and the index were transformed to McKinney index. According to McKinney index, disease severity varied among isolates (65 to 95). There was no relationship between molecular types and virulence level but we detected slight relationship between location and virulence in this study.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMevlüt AKÇURAen_US
dc.relation.isversionof10.30910/turkjans.633614en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDomatesen_US
dc.subjectMantarımsı köken_US
dc.subjectPyrenochaetaen_US
dc.subjectVirülensen_US
dc.subjectHatayen_US
dc.subjectTomatoen_US
dc.subjectCorky rooten_US
dc.subjectPyrenochaetaen_US
dc.subjectVirulenceen_US
dc.subjectHatayen_US
dc.titleHatay ilinde domates bitkilerinden elde edilen Pyrenochaeta lycopersici izolatlarının virülens düzeyleri ve moleküler tiplerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeVariability of virulence and molecular types in Pyrenochaeta lycopersici isolates from tomato in Hatay province of Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentZiraat Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0003-4199-6097en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage845en_US
dc.identifier.endpage850en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record