Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Ahmet Erhan
dc.contributor.authorDidin, Mustafa
dc.contributor.authorBayazıt, Safder
dc.contributor.authorAlakraa, Najd
dc.contributor.authorGürses, Hasan Kaan
dc.contributor.authorAkı, Mehmet Kazım
dc.date.accessioned2020-12-23T08:40:13Z
dc.date.available2020-12-23T08:40:13Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.issn1300-8943
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12483/3094
dc.description.abstractBu çalışmada ‘Owari Satsuma’ mandarin çeşidinin soğukta muhafazasına sodyum metabisülfit uygulamalarının etkileri belirlenmiştir. Kontrol, su uygulaması ile %1 ve 5 sodyum metabisülfit uygulamaları yapılan meyveler 5±0.5℃’de ve %85-90 oransal nemde 90 gün süreyle depolanmış ve depolama süresince 15 günde bir depodan çıkarılan örnekler analizlenmiştir. Muhafaza ve raf ömrü süresince ağırlık kayıpları, görünüş, mantarsal ve fizyolojik bozulmalar ile fizyolojik bozulma şiddeti, meyve kabuk rengi (L* ve h° değeri), yeşil kapsüllü meyve miktarı, usare miktarı, suda çözünebilir toplam kuru madde miktarı, meyve suyu pH değeri, titre edilebilir asit miktarı ve tat (1-9) puanları belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre Sodyum metabisülfit uygulamaları ağırlık kayıplarını önlemede başarılı olmamıştır. %5 Sodyum metabisülfit uygulaması başarısız olmuştur. Diğer uygulamalar yapılan ‘Owari Satsuma’ mandarin çeşidi meyvelerinin 5℃’de ve %85-90 oransal nemde 60 gün başarı ile muhafaza edilebileceği belirlenmiştiren_US
dc.description.abstractIn this study, effects of sodium metabisulphite applications on cold storage of ‘Owari Satsuma’ mandarin variety were determined. The fruits which are control, water treatment and 1-5% sodium metabisulphite applied and were stored cold store at 5±0.5℃ and 85-90% relative humidity for 90 days in cold stores and were analyzed every fortnight. The weight loss, appearance, incidence of fungal decay and physiological disorders, physiological disorder severity, fruit skin color (L* and h° values), green bottom, fruit juice, total soluble solid content, fruit juice pH value, titratable acid content and taste scores were determined during storage and shelf life. According to the findings, Sodium metabisulphite applications did not succeed in preventing weight loss. The treatment of 5% sodium metabisulphite had unsuccessful. ‘Owari Satsuma’ mandarin variety fruits with other treatments could be stored successfully at 5℃ and at 85-90% relative humidity for 60 days.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAtatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMandarinen_US
dc.subject‘Owari Satsuma’en_US
dc.subjectSoğukta muhafazaen_US
dc.subjectSodyum metabisülfiten_US
dc.subjectKaliteen_US
dc.subjectMandarinen_US
dc.subject‘Owari Satsuma’en_US
dc.subjectCold storageen_US
dc.subjectSodium metabisulphiteen_US
dc.subjectQualityen_US
dc.title‘Owari satsuma’ mandarin çeşidinin soğukta muhafazasına sodyum metabisülfit uygulamalarının etkilerien_US
dc.title.alternativeEffects of sodium metabisulphite applications on cold storage of ‘Owari satsuma’ mandarin varietyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBahçeen_US
dc.contributor.departmentZiraat Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0001-7114-5715en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-8444-5725en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-4619-3891en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-4883-4704en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-1452-5348en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-3581-7817en_US
dc.identifier.volume49en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage173en_US
dc.identifier.endpage183en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record